Vi erbjuder nu en timmes dialog och fördjupning inom arbetet med levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder för dig som genomfört den digitala kursen. Dialogen utgår från patientfall där vi diskuterar handläggning med förhoppning att ge dig som deltagare ytterligare verktyg utifrån vår egen erfarenhet inom arbete med levnadsvanor. Har vi några skyldigheter att ta upp detta med våra patienter? Hur kan vi integrera levnadsvanor i vårt kliniska arbete? Hur använder vi oss av den evidens som finns i vårt samtal med patienten? Vilka verktyg har vi till förfogande för att underlätta arbetet?

Väl mött

Kjell Olsson (till vänster), dietist, folkhälsovetare, doktorand, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention. Mikael Wibom (till höger), specialist i allmänmedicin, företagsläkare, strateg Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Primärvården Skåne.