Vem tar hand om doktorn?

2021-06-01T14:43:26+00:00

Vem tar hand om doktorn?
Jill Taube

Frågan Vem tar hand om Doktorn? fick Jill Taube och Maria Zetterlund att arrangera en återhämtningsresa för enbart läkare 2018. Att läkare i allt högre utsträckning blev och blir sjuka av stress var grunden till att frågan väcktes och idag, 4 år senare är VTHOD ett nätverk och en verksamhet som sätter doktorns hälsa i första rummet.

Läkare har hög arbetsmoral, nästan genomgående en hög arbetsbelastning med oregelbundna arbetstider, ibland prestationsbaserad självkänsla och i många fall för lite stöd och minimalt med återhämtning, vilket utgör en risk för stressrelaterad psykisk ohälsa, som utmattningssyndrom. Kvinnliga läkare är sjukskrivna mer än manliga, men en sammanställning 2007- 2016, visar att det ökar hos männen. Specialister verkar vidare vara mest drabbade enligt en rapport från sep 2020. Självmord bland läkare är enligt internationella siffror 3-5 gånger vanligare än hos normalpopulationen, enligt brittiska forskare.
Arbetsbelastning, kontroll, belöning, samspel, rättvisa och värderingskonflikt är faktorer som ger arbetsrelaterad stress, vilket berörs. Utmattningssyndrom (UMS) respektive utbrändhet lyfts. Det finns ingen känd, enhetlig behandling för UMS och det finns tunga data som visar kvarstående symptom så länge som 7 år efter insjuknandet. Primärprevention är eftersträvansvärt. Reflekterande kollegiala samtal är ett sätt att minska risken för UMS med DoktorsDialoger för läkare.
Stillasittandet bryts med aktiva pauser.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
Jill Taube
Ledarskap