Studierektorsdagen

2021-06-01T11:58:43+00:00

Studierektorsdagen

Höstens Studierektorskonferens hålls traditionsenligt i samband med FSL. På grund av rådande pandemi blir konferensen en halvdag för att det även ska bli givande för de av er som deltar digitalt. Under konferensen kommer LIPUS att berätta om på vilket sätt SPUR kan stärka dig som studierektor. Vidare kommer Nasim Farrokhnia ordförande för eHälsoläkarföreningen att tillsammans med LIPUS dela med sig av deras erfarenheter av hur digitaliseringens möjligheter bättre kan tas tillvara i läkares utbildning och livslånga lärande. Vi avslutar dagen med att presentera en nationell modell för Ledarskaps-ST som Sveriges läkarförbund tagit fram. Modellen ska utgöra ett ramverk för att bidra till att alla regioner framgent erbjuder särskilda ledarskapsprogram för landets ST-läkare. Sist men inte minst, delar vi ut SYLF:s Handledarpris till handledare som genom ett aktivt och närvarande handledarskap bidragit till att yngre kolleger fått möjligheten att växa in i den kliniska läkarrollen.

Event Timeslots (3)

Sal 4
-
Pass 1

Sal 4
-
Pass 2

Sal 4
-
Pass 3