SK-kursverksamheten, pandemin och restriktionerna

2021-06-01T14:33:09+00:00

SK-kursverksamheten, pandemin och restriktionerna
Therese Nordlund

Pandemin och restriktionerna har haft en stor påverkan på svensk Hälso- och sjukvård på många sätt. Inte minst har möjligheterna till kurser, utbildning och fortbildning påverkats. Även de statligt finansierade SK-kurserna har påverkats, även om vi inte har behövt ställa in kurser i lika hög grad som andra kursgivare, då vi garanterar finansieringen. En del kurser har flyttats i tid, andra har ställts om till distansundervisning och ett fåtal har fått ställas in helt. Allt beror på den enskilda kursens upplägg, inriktning och mängden praktiska inslag som kräver fysisk närvaro. Under pandemin har vi arbetat intensivt tillsammans med kursgivarna för att så många SK-kurser som möjligt skulle kunna gå i någon form och med bibehållen kvalitet i så stor utsträckning som möjligt.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
Therese Nordlund