Psykisk Ohälsa och Suicid / Självmorden bland läkare i världen minskar!

2021-06-01T12:09:46+00:00

Psykisk Ohälsa och Suicid / Självmorden bland läkare i världen minskar!
Bo Runesson

Generellt är risken för suicid högre bland människor med lägre utbildning och mindre kvalificerade yrken. Två svenska studier från 1987 och 1991 visade att suicid bland läkare var fem gånger vanligare än i befolkningen. Flera internationella studier visade liknande resultat, och särskilt har det gällt kvinnliga läkare. Krävande arbetssituationer med stress, motgångar i arbetet, kännedom om och tillgång till medel som kan användas är bidragande faktorer. Vissa specialiteter kan innehålla högre risk än andra, arbetsvillkoren skiljer sig också i olika delar av världen. Men i färska sammanställningar är risken visserligen fortfarande förhöjd men lägre än tidigare, särskilt bland läkare i Europa. Suicidtankar bland läkare bör uppmärksammas, särskilt när det gäller läkare med depression eller substansbruk. Metoder för att minska stressen i arbetet är viktiga liksom en begränsning av tillgång till metoder när läkare drabbas av depression.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
Bo Runesson