Mindfulness och medkänsla, nödvändiga delar i ledarskap och kommunikation

2021-06-01T11:50:47+00:00

Mindfulness och medkänsla, nödvändiga delar i ledarskap och kommunikation
Ola Schenström

Mindfulness eller medveten närvaro är ingenting nytt utan innefattar mänskliga förmågor som vi alla har men som med träning kan utvecklas avsevärt och som har stor betydelse i såväl kommunikation som i ledarskapets olika delar samt i vården.
Förmågorna omfattar bland annat – fokus, medvetenhet om vad som pågår i oss medan det pågår (metamedvetenhet) och runt oss(via våra sinnen) samt om var vårt sinne befinner sig i tiden. De är förmågor som bidrar till ökad självreglering, närvaro i möten och medkänsla med oss själva och andra.
Mindfulness har idag ett gott stöd i forskning med 7000 publicerade vetenskapliga artiklar – inte minst har den neurovetenskapliga forskningen bidragit till kunskap om mindfulness positiva effekter på hjärnans funktion.
Mindfulness används med framgång på många arbetsplatser och i ledarskapsträning.
Föreläsaren kommer att berätta om erfarenheter av träning i mindfulness och medkänsla för ST-läkare som ett led i en ettårig ledarskapsutbildning i Region Skåne som pågått under fyra år. Vidare om skillnaden på att vara chef och ledare och begreppet Ledarintelligens och dess tre delar:
Rationell intelligens
Emotionell intelligens
Själslig intelligens
Den sista delen berör varandet, visionen, syftet, meningen, helheten och vikten av meditation för inre stillhet och klarhet.
Syftet med föreläsningen är att ge deltagaren ökad kunskap och medvetenhet om vikten av mindfulness och medkänsla i kommunikation(delmål B1) och ledarskap (delmål A1)

Event Timeslots (1)

Sal 1
-
Ola Schenström
Ledarskap