MI – en introduktion till samtalsteknik

2021-06-01T14:58:13+00:00

MI – en introduktion till samtalsteknik
Malin Stihl

Att som läkare kunna möta sina patienter i livets alla skeden och svårigheter kräver en lyhördhet, empati, en förmåga att lyssna och förmåga att skapa engagemang och allians med sin klient. Som läkare behöver man kunna ge råd, information och vara säker på att patienten har fått den information som hen behöver och efterfrågar. Man behöver kunna möta patienten utifrån dagsform, funktion och kommunikativ förmåga. Att använda sig av färdigheter från metoden MI (Motivational Interviewing) – motiverande samtal kan vara en bra grund för att skapa samarbete med sin klient. MI är en metod som grundar sig på en speciell ”anda”, en grundsyn med respekt för autonomi och empati samt en vägledande samtalsstil.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
Malin Stihl
Kommunikation