Guldkorn patientversionen – ett verktyg baserat på evidens

2021-06-21T23:05:34+00:00

Guldkorn patientversionen – ett verktyg baserat på evidens
SLS Levnasdvaneprojekt

Goda levnadsvanor har stor inverkan på vårt fysiska och psykiska mående. I och med att manualen Guldkorn för professionerna fungerat så väl i arbetet med hälsosamma levnadsvanor föddes idén om att utforma en version riktad till patienter och närstående. Vi kan nu presentera den första patientversionen – Guldkorn för alla!
Här uppmärksammas viktiga fakta och råd om levnadsvanor till dig som har aktuell psykisk ohälsa och med behov av stöd för att uppnå och bibehålla hälsosamma levnadsvanor. Här lyfts även mindre kända fakta så kallade ”små guldkorn” som exempelvis vad som händer med vissa mediciner och deras effekt när man är rökare. Guldkorn har utarbetats av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt på uppdrag av Socialstyrelsens implementering av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
SLS Levnasdvaneprojekt