Pandemins påverkan på folkhälsan

2021-06-21T23:08:19+00:00

Pandemins påverkan på folkhälsan
SLS kommitté för prevention och folkhälsa

Det finns ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer, levnadsvanor och ohälsa. Vid samhällskriser tenderar redan socioekonomiskt utsatta grupper att drabbas hårdare än andra. De starka sambanden mellan levnadsvanor och kroniska sjukdomar som i sig visat sig innebära hög risk att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 gör att det nu är dags att ta ett krafttag för goda levnadsvanor i hela befolkningen. Vi, samhället som helhet, behöver hantera både pandemins direkta och indirekta hälsoeffekter. Vi som profession inom hälso- och sjukvården kan göra skillnad genom vår unika roll och kompetens att stötta, lyssna, lindra liksom stöd att förändra sina levnadsvanor, och genom detta öka patientens motståndskraft, och hälsa. Vi vill visa på goda exempel och strategier för att lyfta frågorna både i patientmötet och i ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlik hälsa och en god hälso- och sjukvård för alla.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
SLS kommitté för prevention och folkhälsa