Läkaren som patient – fakta, fiktion och kommunikation

2021-06-01T14:47:19+00:00

Läkaren som patient – fakta, fiktion och kommunikation
Pia Dellson & Jonathan Wistrand

Hur blir läkare sjuka och hur söker de vård? Hur är det att som läkare själv bli patient? Hur upplever läkare att vårda patienter som också är läkare? Och hur kan man skapa förutsättningar för ett gott medicinskt möte mellan en läkare och en läkar-patient?

Under föreläsningsseminariet kommer dessa frågor att belysas med exempel från både skönlitteratur och vetenskapliga undersökningar. Det kommer även att ges utrymme för deltagarnas egna erfarenheter och tankar. Arrangemanget tillhör ämnesområdet medicinsk humaniora, som är ett stort område internationellt och även på frammarsch nationellt. Jonatan Wistrand är ST-läkare i allmänmedicin och disputerade 2019 med den uppmärksammade avhandlingen ”Läkaren som patient – dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal”. Pia Dellson är onkolog och psykiater, och leder kurser i patient-läkarkommunikation. Hon är också författare och har bland annat skrivit ”Väggen – en utbränd psykiaters noteringar” om sin upplevelse som patient.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
Pia Dellson & Jonathan Wistrand
Ledarskap