Kulturer på Arbetsplatsen

2021-06-01T12:05:39+00:00

Kulturer på Arbetsplatsen
Towa Jexmark

Hur förvandlar du din arbetsplats till ett ställe där god ton, god stämning och vänlighet genomsyrar allt? Hur stimulerar du till öppenhet och till att alla ska kunna komma till tals? Hur bryter du gamla rutiner som inte gynnar gruppen eller som stjälper utvecklingen framåt? Towa delar med sig av sina erfarenheter och ger oss tankeväckande exempel från sin tid som chef. Hon började sin chefskarriär under sin ledarskaps-ST när hon blev chef för sina kollegor på en medicinklinik i Trelleborg. Sedan gick det i rask takt uppåt i chefsleden i Region Skåne tills hon blev förvaltningschef och till slut klev över i det privata näringslivet hos Capio Go som sedan blev Ramsay-Santé.

Towas föreläsning på FSL i år handlar om hur du skapar en god arbetsplatskultur.

I andra delen av föreläsningen med Towa får vi dessutom möjlighet att få en unik inblick i hur du kan utveckla dig från ST till chef. Towa berättar om sin väg genom chefskarriären och du får tips ang. hur du rent praktiskt kan gå tillväga om du överväger att ta ett chefsansvar. Kan du bli chef redan som ST-läkare? Hur balanserar du arbete och familjeliv? Måste du vara disputerad för att bli aktuell som chef?

Event Timeslots (1)

Sal 1
-
Towa Jexmark
Ledarskap