Fysisk aktivitet från vetenskap till verkstad för psykisk hälsa

2021-06-01T12:09:28+00:00

Fysisk aktivitet från vetenskap till verkstad för psykisk hälsa
Jill Taube

Fysisk aktivitet är en väletablerad icke-farmakologisk behandling vid psykisk ohälsa. Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Psykiatrisk förening och andra kunskapsnoder tillhandahåller evidens OCH riktlinjer som vi kan ta del av. MEN hur överbrygga gapet mellan vetskap och verkstad? Jill Taube är psykiatriker med stort intresse för och erfarenhet av för hur icke-farmakolgiska metoder för levnadsvanor kan användas i psykiatrin och arbetar bland annat med implementering av riktlinjer för Sjukdomsförebyggande metoder.

Event Timeslots (1)

Sal 3
-
Jill Taube