Du är vad Du äter

2021-06-01T14:37:37+00:00

Du är vad Du äter
Charlotte Erlandsson
Moderator: Ola Björgell

Efter ett långt yrkesliv ägnat åt mat & forskning bjuder professor Charlotte Erlanson-Albertsson under FSL kongressen på sin stora samlade kunskap och med sina bästa råd. Hon är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet och en mycket anlitad föreläsare med flera böcker författade i ämnet.

Har kosten någon betydelse för hälsan och för att förhindra eller bota sjukdomar, är frågan som gäller. Det finns många hälsopåståenden. Ett viktigt budskap är betydelsen av att äta färgrik föda, för att tillgodose kroppens behov av antioxidanter, ett behov som ökar ju äldre vi blir eftersom kroppens egna förmåga avtar. I synnerhet hjärnan som förbrukar mycket syre måste ha ett rikligt skydd mot sidoreaktioner där syre är inblandat. Ett annat är fibrer, för att ge en bra bakterieflora för tarmen. Ett tredje behov är bra fetter. Syftet med presentationen är att ge korta hälsoråd och den vetenskapliga grunden för dem med målet att förstå betydelsen av en kost anpassad till både friska och sjuka personer, så att de på ett genomförbart sätt optimerar kost och hälsa.

Event Timeslots (1)

Sal 2
-
Charlotte Erlandsson