Brytpunktssamtal och andra övergångssamtal

2021-06-01T14:48:05+00:00

Brytpunktssamtal och andra övergångssamtal
Mattias Tranberg & Anders Danielsson

Denna föreläsning/workshop fokuserar på brytpunktssamtal och andra övergångssamtal där inriktningen på den fortsatta vården behöver diskuteras. Många uppfattar dessa samtal som mer utmanande än svåra besked. Vi belyser olika sätt att ta sig an dem, demonstrerar samtalssituationer och involverar deltagarna i en dialog om hur de kan hanteras, t ex: Hur kan man förbereda dem och lägga upp samtalen? Hur kan man prata om en oviss och hotfull framtid? Hur bemöta närstående som inte accepterar medicinska bedömningar?

Event Timeslots (1)

Sal 2
-
Mattias Tranberg & Anders Danielsson
Kommunikation