Att ge svåra besked

2021-06-01T14:48:39+00:00

Att ge svåra besked
Mattias Tranberg, Anders Danielsson

I denna föreläsning/workshop diskuteras utmaningarna med samtal om allvarlig information och olika sätt att genomföra dem med stöd av nyckelfärdigheter beskrivna i de inspelade föreläsningarna. Vi går igenom verktyg och samtalsmallar, demonstrerar samtalssituationer och involverar deltagarna i en dialog om hur olika situationer kan hanteras, t ex att göra patienten delaktig i samtalet, anpassa språk och innehåll, möta olika känslomässiga reaktioner, säkerställa att patienten uppfattat informationen mm.

Event Timeslots (1)

Sal 2
-
Mattias Tranberg & Anders Danielsson
Kommunikation