Studierektorsdagen

Varmt välkomna till höstens studierektorsdag i läkarförbundets regi torsdagen den 9/9. Dagen riktar sig till studierektorer men alla kongressdeltagare är hjärtligt välkomna fysiskt respektive digitalt.

Höstens Studierektorskonferens hålls traditionsenligt i samband med FSL. På grund av rådande pandemi blir konferensen en halvdag för att det även ska bli givande för de av er som deltar digitalt. Under konferensen kommer LIPUS att berätta om på vilket sätt SPUR kan stärka dig som studierektor. Vidare kommer Nasim Farrokhnia ordförande för eHälsoläkarföreningen att tillsammans med LIPUS dela med sig av deras erfarenheter av hur digitaliseringens möjligheter bättre kan tas tillvara i läkares utbildning och livslånga lärande. Vi avslutar dagen med att presentera en nationell modell för Ledarskaps-ST som Sveriges läkarförbund tagit fram. Modellen ska utgöra ett ramverk för att bidra till att alla regioner framgent erbjuder särskilda ledarskapsprogram för landets ST-läkare. Sist men inte minst, delar vi ut SYLF:s Handledarpris till handledare som genom ett aktivt och närvarande handledarskap bidragit till att yngre kolleger fått möjligheten att växa in i den kliniska läkarrollen.

Program

Välkomna – 08.45 – 09.00
Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund

SPUR-effekten – så kan SPUR stärka dig i din roll som studierektor – 09.00-10.00
En SPUR-granskning är mycket mer än en kontroll av följsamheten till föreskriften. För dig som studierektor hjälper SPUR till att skapa struktur och driva förbättringsarbete med konkreta verktyg för att få alla att fokusera på utbildningsfrågan.
Anna Nyzell, LIPUS, & Minka Wikström, projektledare SPUR

Paus – 10.00-10.30

På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till att förbättra och stärka utbildningen av läkare? – 10.30-12.00
Pandemin har gjort att vi behövt tänka om och tänka nytt samt ta till oss digitala lösningar som bara för något år sedan var tämligen okända för de flesta. Digitaliseringen är här för att stanna – på vilket sätt kan dess möjligheter framöver bättre tas till vara i läkares utbildning under hela karriären?
Nasim Farrokhnia, ordförande eHälsoläkarföreningen och LIPUS

Lunch – 12.00-13.15

En nationell modell för Ledarskaps-ST – 13.15-13.45
Sveriges läkarförbund har tagit fram en nationell modell för Ledarskaps-ST. Modellen ska utgöra ett ramverk för att bidra till att alla regioner framöver inrättar särskilda ledarskapsprogram för ST-läkare.
Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund

Utdelning av Läkarförbundets Handledarpris och inspirationsföreläsning – 13.45-14.05
Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund och vinnarna

Avslutning – 14.05-14.15
Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund

Vid frågor om anmälan kontaktar ni Jenny Lundqvist, VS, [email protected].
Vid frågor om programmet vänder ni er i stället till Jonas Lilleberg Eriksson, PP, [email protected].