SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av AT

2018-06-01T02:03:46+00:00 torsdag, 31 maj|

Nyfiken på rollen som SPUR-inspektör för extern granskning av AT?

Under FSL 2018 arrangerar Lipus en SPUR-inspektörsutbildning och än finns det platser kvar. Utbildningen riktar sig till dig som vill bli SPUR-inspektör samt för de SPUR-inspektörer som önskar en uppdatering.

Anmäl dig redan idag!

Mer om kurser under FSL
OM KURSEN

SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av AT

Utbildning vänder sig till specialister eller ST-läkare i slutet av ST-tiden som vill bli SPUR-inspektörer samt för de SPUR-inspektörer som önskar en uppdatering. Efter utbildning och inläsning och kursmaterial ska kursdeltagaren känna sig trygg i rollen som extern granskare av allmäntjänstgöringens kvalitet. Vidare ska kursdeltagaren kunna agera utifrån SPURs målsättning som handlar om kollegial hjälp till utveckling. Den externa granskningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och kvalitetskriterier för god utbildning.

Utbildningsdag
Kursen arrangeras under torsdagen.

Mer om kurser under FSL