Sjukhusläkarna på FSL

2020-02-19T14:40:28+00:00 onsdag, 19 februari|

Bengt på besök under FSL organisationens senaste möte.

Sjukhusläkarna med Karin Båtelsson och Bengt von zur Mülen i spetsen är aktiva inom FSL då Sjukhusläkarna ingår i kongressens advisory board. Sjukhusläkarna kommer på kongressen att dela ut ett fint pris samt hålla en föreläsning om hur du överlever underläkartiden.