Schema 2021 2021-09-06T10:09:03+00:00

Kongresschema

Följande är schemat för FSL-kongressen d. 8-10 september. Kolumnerna är indelade efter de olika föreläsningssalar vi kommer utnyttja på Malmö Arena. Färgkoderna specificerar vilket tema eller kurs föreläsningen tillhör:

  • Blå
  • Röd
  • Orange
  • Grön
  • Gul
  • Grå
Ledarskap
Kommunikation
Ledarskap och Kommunikation
BT-dagen
Studierektorsdagen
Fristående föreläsning

Onsdag

Torsdag

Fredag