Rörelse och psykisk (o)hälsa

2021-04-30T16:25:32+00:00 fredag, 30 april|

Mår man bättre när man rör på sig? Påverkas vårt psykiska mående av motion? Kan en sån enkel sak som en bensträckare påverka den psykiska hälsan? 

Det här och mycket mer kommer Jill Taube och svarar på. Jill är specialist i psykiatri med stort intresse och erfarenhet av hur icke farmakologiska metoder för levnadsvanor kan användas i psykiatrin. Jill kommer att navigera oss genom vad vi känner till om olika metoder och hur vi kan använda kunskapen för att omsätta den praktiskt. Både förebyggande och vid etablerad sjukdom.