Organisationskommittén 2021-12-14T15:26:15+00:00

Organisationskommittén

Framtidens Specialistläkare arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén, som är engagerade i Region Skånes kurs- och kongressakademi. Merparten av arbetet sker ideellt och kongressen har inget vinstsyfte. Programmet lämnas alltid in till extern LIPUS-granskning och har genomgående fått höga betyg i tidigare skriftliga utvärderingar från deltagarna.

FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.

AllaProgramStyrgrupp

Axel Holmbom Larsen

VETENSKAPLIG ORDFÖRANDE

Vetenskaplig Ordförande för FSL 2018. ST-läkare i Psykiatri / Äldrepsykiatri på Minneskliniken i Malmö. Nyfiken kring allt som hör hjärnan till och har en passion för kultur och kreativt skapande.

Christina Christoffersen

PRESIDENT

Christina jobbar som radiolog och nuklearmedicinare i Malmö/Lund. Hon är regionövergripande ST-ansvarig och håller i ledarskapsutbildningar för ST i Region Skåne. Christina är också ansvarig för FSLs digitala kurskoncept. Utöver detta intresserar hon sig mest för ledarskapsteori och hur människor lär sig och kan utveckla sig. Älskar att bo i Malmö med sina två barn och 6 höns.

Karin Andersson

SENIOR ADVISOR

Karin arbetar som AT- och ST-handläggare vid Koncernstab HR, Region Skåne och är FSL trogen allt sedan starten 2008. Karin är regionövergripande AT-ansvarig. Tillsammans med Ola arbetar hon vidare som senior advisor inför kongressen 2021. Karin arbetar också med kongressen Stora Likarättsdagarna och Region Skånes AT-ting samt är kurssekreterare för flera av Region Skånes specialitetsövergripande ST-kurser.

Viveca Missler Dahlqvist

PROGRAMANSVARIG

Min uppgift i organisationskommittén är bland annat att vidareutveckla våra ST-kurser och hitta intressanta föreläsare. Jag är ST-läkare i Allmänmedicin på Husensjö Vårdcentral i Helsingborg. Något av det bästa jag vet är katter, choklad och att diskutera normer och rättigheter.

MIkael Ristovski

PROGRAMANSVARIG

ST-läkare i psykiatri på Hässleholms sjukhus. Tidigare varit med och organiserat AT-Tinget -15. Denna fantastiska erfarenhet ledde mig hit till FSL.

Johanna Gudjonsdottir

ANSVARIG FÖR PR OCH MEDIA

Johanna är ST-läkare i kirurgi på SUS Malmö. Hon var med i organisationskommittén för AT-tinget 2018, och ser mycket fram emot att ta sig an nya utmaningar i arbetet med FSL 2021 - en riktig pangstart på det nya decenniet! Hon tycker om det mesta som är sött: hundvalpar, godis och badvattnet i Åsunden i Östergötland.

Anna Das

ANSVARIG FÖR PROGRAM OCH BT-DAGEN

Jobbar som ST-läkare i onkologi. Gjort första halvan i Lund och har nu flyttat till Göteborg. Tidigare organiserat AT-tinget 2017. Har varit fackligt aktiv i många år och sitter nu i styrelsen för SYLF Göteborg och Västra Götalands Läkarförening sektion SU. Gillar att organisera och styra upp event. Ser därför gladeligen fram emot en fysisk FSL-kongress 2021.

Axel Nivestam

PROGRAMANSVARIG

ST-läkare i internmedicin på medicinkliniken i Kristianstad. Organiserade AT-tinget 2017. Älskar struktur och att lära mig nya saker vilket jag hoppas ta med mig i arbetet med FSL. Utanför jobbet kopplar jag gärna av med mat och dryck i goda vänners lag.

Isabelle Arctaedius

PROGRAMANSVARIG/ANSVARIG FÖR SOCIALT PROGRAM

Isabelle är ST-läkare i anestesi och intensivvård på IPV SUS Lund. Uppväxten utomlands i Kenya, Belgien och London har gett upphov till en stor nyfikenhet inför nya möten och lärdomar – något som FSL definitivt bjuder på! Fritiden spenderas helst med nära och kära; med motion, resor samt god mat och dryck.

Moa Silvemark Junemar

PROGRAMANSVARIG/ANSVARIG FÖR SOCIALT PROGRAM

Läkare på barnkliniken i Helsingborg. Tidigare organiserat AT-tinget 2018 vilket gav mersmak och är nu taggad att arbeta med FSL. Är ledamot i SYLF Östra Skåne. Älskar utmaningar och mitt senaste projekt är att lära mig dansa salsa!

Johan Borg

ANSVARIG FÖR APP

ST-läkare inom Allmänmedicin, arbetar på Råå Vårdcentral i Helsingborg. Utbildad i Århus, Danmark men återvände till Sverige efter examen 2018. Deltog i planeringen inför AT-tinget 2019 vilket var en spännande och utmanande upplevelse och ledde till deltagandet i FSL. Utöver FSL är de stora intressena natur, motion och kultur.

Anna Karlsson

PROGRAMANSVARIG

Läkare på barnklinken, SUS Malmö, och doktorand inom spelberoende vid Lunds Universitet. Tidigare varit med och arrangerat AT-tinget 2019, och var då ordförande för arbetsgruppen. Även engagerad i SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening). Är för närvarande engagerad i att skapa ett bra kurs- och föreläsningsutbud för FSL 2021.

Hanna Börjeson

PROGRAMANSVARIG

ST-läkare på Klinisk Fysiologi, Centralsjukhuset Kristianstad. Har tidigare arbetat med AT-tinget 2019 och är kassör i SYLF Östra Skånes styrelse. Fritiden spenderas helst utomhus: på kolonilotten, vandringsleden eller till sjöss i Gryts Skärgård.

Madeleine Johansson

PROGRAMANSVARIG

Läkare på Kardiologen, Skånes universitetssjukhus i Malmö, och disputerad i kardiologi vid Lunds universitet. Ansvarar för att utveckla kurser för ST-läkare inom FSL.