Om FSL 2021-12-14T15:42:52+00:00

Om kongressen

Sveriges största kongress med ST i fokus! Kongressen riktar sig till BT-läkare,  blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, ST-chefer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.
Sveriges största kongress för alla läkare

Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning till alla Sveriges läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!

Kongressens dagar skapar en nationell arena för diskussion av ST-frågor, handledning, utbildning och aktuella ämnen för framtidens sjukvård. På kvällstid lämnas det utrymme för umgänge under mer avslappnade former; med mingel, underhållning och festligheter för den som så önskar.

Kvalitetsgranskad utbildning

Hela kongressen genomgår extern kvalitetsgranskning via LIPUS. Samtliga tidigare kongresser har fått höga betyg i de skriftliga LIPUS-enkäter som genomförts efteråt.

Du som går kurs på kongressen får intyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer motsvarande aktuella kursdelmål, beroende på vad Du väljer att delta i. Diskutera ditt deltagande med Din handledare och stäm av hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett kursdelmål i relation till Din specialitet och Dina kunskapsbehov.

Visionär och kulturbildande debatt

Tänk på att det bitvis är nytänkande, förändringsorienterade eller svåra ämnen/ frågeställningar som diskuteras på FSL, där många kan ha olika erfarenheter och uppfattningar. Varje föreläsare och deltagare står för sina egna uttalanden. Ibland finns det flera olika sätt att se och tolka saker på och tillsammans försöker vi finna en bra väg framåt. Målet är att alla (både publik och föreläsare) ska kunna känna sig absolut välkomna. Det finns möjlighet till interaktion och dialog i föredragen, eller i en paus efteråt, om det är något speciellt som Du vill ta upp. Berätta gärna för oss om det är något Du saknar eller vill att vi förbättrar till nästa kongress. Vi lär oss av varandra hela livet.

Kongressen arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén, som är engagerade i Region Skånes kurs- och kongressakademi. Merparten av arbetet sker ideellt och kongressen har inget vinstsyfte. FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.

Tack på förhand!

/Organisationskommittén

Läs mer
Möt organisationskommittén (uppdateras snart)
Advisory Board