Om kongressen 2020-12-17T14:17:26+00:00

OM FSL 2021

Nu är det dags att planera Ditt deltagande i Framtidens Specialistläkare 2021 (FSL) – Sveriges största kongress med ST i fokus! Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.
Sveriges största kongress för alla läkare

Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning till alla Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Utöver programpunkterna riktade till ST-läkare arrangeras även föredrag, temadagar och kurser ämnade för specialister, handledare, studierektorer och chefer. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!

Kvalitetsgranskad utbildning

Hela kongressen, inklusive kursverksamheten, kommer liksom tidigare år att genomgå en extern kvalitetsgranskning via LIPUS. Samtliga tidigare kongresser har fått höga betyg i de skriftliga LIPUS-enkäter som genomförts efteråt.
Du som är ST-läkare på kongressen får intyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer motsvarande del av delmål eller helt delmål, beroende på vad Du väljer att delta i. Lyft Ditt deltagande till diskussion med Din handledare och stäm av hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett delmål, eller del av delmål, i relation till Din specialitet och Dina kunskapsbehov. Att uppnå delmål innebär oftast att genomföra ett antal olika aktiviteter för att samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, klinisk tjänstgöring/auskultation, deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst, medsittning mm). På FSL 2021 kommer kursmomenten att byggas ut på flera olika vis för att ytterligare kvalitetssäkra och fördjupa kursinnehållet.

Nationell mötesplats

När stora delar av landets yngre läkare, specialister, handledare, studierektorer, chefer och beslutsfattare samlas på FSL skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. Kongressens dagar skapar möjlighet att diskutera ST-frågor, handledning, utbildning och aktuella ämnen för framtidens sjukvård. På kvällstid lämnas det utrymme för umgänge under mer avslappnade former; med mingel, underhållning och festligheter för den som så önskar.

Tänk på att det bitvis är svåra ämnen och frågeställningar som diskuteras på FSL, där många kan ha olika erfarenheter och uppfattningar. Varje föreläsare och deltagare står för sina egna uttalanden. Ibland finns det flera olika sätt att se och tolka saker på och tillsammans försöker vi finna en bra väg framåt. Målet är att alla ska kunna känna sig absolut välkomna. Det finns möjlighet till interaktion och dialog i föredragen, eller i en paus efteråt, om det är något speciellt som Du vill ta upp. Berätta gärna för oss om det är något Du saknar eller vill att vi förbättrar till nästa kongress. Vi lär av varandra hela livet.

Tack på förhand!
/Organisationskommittén

Läs mer
Möt organisationskommittén
Advisory Board FSL 2021