Om att finna vägar med förmåga till inlevelse

2018-07-15T00:02:38+00:00 onsdag, 11 juli|

Lyssna på Bo Runeson, professor, Karolinska Institutet, Stockholm, i ett föredrag om suicid på temat ”kommunikation”. Ett viktigt föredrag från Svenska Läkaresällskapet som alla välkomnas till!

Session: Att förstå suicid ur olika perspektiv
Tid: Onsdagen den 5/9 kl. 09.15, i Arenarummet

I mötet med suicidnära personer prövas läkarens förmåga till inlevelse. Inom det suicidpreventiva arbetet kan olika perspektiv användas för att finna vägar att förstå hur man kan förhindra att en människa i en allvarlig kris väljer att försöka ta sitt liv. Det kan vara ett psykologiskt perspektiv eller ett sjukdomsperspektiv, ibland kan suicidhandlingar ses ur ett olycksfallsperspektiv. Inom sjukvården behöver flera perspektiv integreras samtidigt, men ändå är bedömningen och hanterandet av suicidrisk en osäker uppgift. En stor andel av de personer som dör i suicid har inte heller kontakt med psykiatrisk vård. Hur vi kan försöka nå dessa personer är också en utmaning.