Enligt önskemål från ST-läkare som tidigare genomfört kursen – nu finns ett rykande färskt utbildningsblock som utgår från tre patientfall. Fokus ligger på handläggning av patientfall där evidensbaserade metoder för levnadsvaneförändring fyller en viktig funktion. I blockets förberedande uppgift får du bekanta dig med fallen och ta ställning till handläggning. I kursfilmen resonerar Mikael Wibom, specialist i allmänmedicin och Kjell Olsson, leg dietist och processledare kring patientfallen. Förhoppningsvis illustrerar dessa patientfall vilken roll levnadsvaneåtgärder har för dessa patienter. Något som vi hoppas att du som ST-läkare tar med dig i ditt kliniska arbete!