Nätdoktorer, lösning eller problem?

2018-08-23T16:49:45+00:00 torsdag, 16 augusti|

Sedan de första nätläkarna startade i juni 2016 har över en halv miljon besök gjorts. Under samma tid har de fysiska besöken i primärvården sjunkit trots att befolkningsmängden ökar. Samtidigt upplever inte primärvården själva att de fått färre besök, visar en kartläggning i Dagens Medicin.

Enligt Di Digital från början av juni har antalet digitala besök ökat i snabb takt. I april 2017 skedde drygt 13.000 besök digitalt, vilket kan jämföras med drygt 35.000 i april i år. Frågor väcks om digitala vårdmöten är vård efter behov eller efterfrågan. Var går gränsen för överkonsumtion?

Utöver det är tillgängligheten en stor fråga. Invånare i Stockholms läns landsting stod för 43 procent av besöken, vilket stämmer överens med statistiken över de fysiska vårdbesöken där stockholmare också är överrepresenterade, och hudsjukdomar och infektioner utgjorde de vanligaste sökorsakerna, visar kartläggningen. Vad säger detta om tillgängligheten? Agerar alla digitala vårdgivare likadant?

Påverkar digitala vårdmöten kontinuiteten positivt eller negativt och vilka besvär är lämpliga att ställa diagnos för via ett digitala vårdmöte? Landsting säger sig sakna förutsättningar för att göra bra kvalitetsuppföljningar och därför föreslår Socialstyrelsen att detta bör ske nationellt, är det starten på en övergång till nationella riktlinjer för samtliga vårdgivare, eller vill vi ha olika förutsättningar för olika vårdformer?

Många ser fördelar med de digitala vårdtjänsterna men också med kontroll för att garantera patientsäkerheten och undvika skenande kostnader.

Välkomna till debattpanelen: ”Nätdoktorer, lösning eller problem?”. 7 september kl. 08.30 i Palissad Syd.

Paneldeltagare

  • Henrik Kangro, medicinskt ansvarig, Min doktor
  • Karin Båtelson, 1:a vice ordförande, Sveriges Läkarförbund
  • Hanna Svensson, Idéspruta, programmerare, signalbehandlare, hästtjej, diabetiker, reumatiker
  • Sara Lei, ST-läkare i internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
  • Dolores Öhman, regionråd, Region Skåne
  • Louise Olsson, författare till rapporten Medicinsk bedömning och diagnostik av nytillkomna symtom via digitala vårdbesök (HTA-CAMTÖ)