Läkare och suicid

2021-04-29T14:05:07+00:00 måndag, 10 maj|

Bo Runeson kommer till framtidens specialistläkare (FSL) och pratar om suicid hos läkare. Risken för suicid är generellt lägre bland personer med lägre utbildning, dock finns flera äldre studier som visar ökad risk bland läkare, särskilt kvinnliga läkare. Färskare studier visar att risken minskat. Det här och mycket mer kommer Bo att prata om på FSL. Bo är professor i psykiatri och har lång erfarenhet av forskning kring suicid.