Kurskoncept 2020-12-31T15:09:44+00:00

Digitala Kurser 2021 

Höstens digitala kurser blev en stor succé!

Vi kommer under våren erbjuda möjligheten att gå sex olika digitala kurser motsvarande delmål gällande Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete, Ledarskap, Läkemedel, Palliativ medicin och Likarätt. Målgruppen för våra kurser är ST- och BT-läkare.

Kursbeskrivningarna publiceras den 1 januari 2020 – du hittar dem här

De 6 kurserna kommer generellt att vara tillgängliga att delta i under hela mars – april – maj 2021 (Palliativ medicin och Läkemedel går dock enbart under maj månad 2021). Du kan närsomhelst under denna period gå den/de kurserna du har blivit antagen till. 

Anmälan

Anmälan för vårens kurser öppnar den 1 januari 2021 och är öppen till och med sista april. För kursen Palliativ medicin gäller dock ett begränsat antal platser. Du kan anmäla dig till så många kurser du vill. En kurs kostar 1900:-, bokas två kurser vid samma bokningstillfälle 3500:-, tre vid samma bokningstillfälle 4500:-. Därefter ytterligare tillkommande kurs i samma bokning 1500:-/kurs. 

Exempel: En deltagare som bokar tre kurser samtidigt betalar 4500:-. En som bokar fyra samtidigt betalar 6000:-.

Samtliga angivna priser är SEK exkl moms. Kursavgiften avser kursadministration, personlig deltagare inlogg i vårt kurssystem, pre-/posttest, instuderingsuppgift, tillgång till inspelade föreläsningar, kursutvärdering samt utfärdande av kursintyg. Det finns inget vinstsyfte med FSL och eventuellt överskott återförs i sin helhet till utveckling av kurser samt kongressen 2021. 

Upplägg

Vi rekommenderar att du i samråd med din chef och schemaläggare frigör arbetstid motsvarande cirka 2 heldagar (kan delas upp över fler kalenderdagar) för respektive kurs.

Så som tidigare ingår i våra kurser en instuderingsuppgift som du ska göra innan eller under kursen. Uppgiften kan bestå av exempelvis inläsningsmaterial, t ex artiklar eller exempel på patientfall eller att du ska titta på små filmer. Syftet är att du ska känna dig väl förberedd vid kursstart, så att du kan få ut ännu mer av din kurs. Det ingår i vissa kurser ett så kallat pre- och post-test för utvärdering av uppnådd kompetens. Den fysiska undervisningen har ersatts av förinspelade föreläsningar och intervjuer som du tittar på själv via din dator t ex på arbetsplatsen. Vi genomför därför fortlöpande närvarokontroll på inloggade deltagare (unik deltagarkod) för att kunna utfärda intyg motsvarande delmål i ST. Den sista punkten som ska göras är att skicka in Lipus-kursutvärdering för kursen.

Intyg

När du efter genomförd kurs har skickat in den elektroniska utvärderingen inleder vi granskningen av dina genomförda moment. Intygen skickas därefter ut digitalt till din personliga inlogg med en kort handläggningstid. Varje kurs utvärderas separat för att ge kursledare den feedback som behövs för vidare kursutveckling. Pga GDPR sparas inga personuppgifter efter avslutad kurs. Det betyder att du måste vara mycket noga med att skriva ut och spara ditt intyg själv.

Kontakt

Om du har frågor gällande hur du anmäler dig, hur du gör utvärderingen eller hur du får ut ditt intyg var god kontakta MKON via [email protected].

Om du har frågor angående kurserna och deras innehåll var god kontakta FSL via vårt kontaktformulär