Kurskoncept 2022-07-06T14:48:32+00:00

Digitala Kurser

FSL’s digitala kurser är en stor succé! Vi fortsätter!

Anmälan till vårens kurser är öppen från 1. januari – 30. april. Du kan gå vårens kurser från 1. mars – 31. maj. 

Anmälan till höstens kurser är öppen från 1. Augusti – 30. november. Du kan gå höstens kurser från 1. oktober – 31. december.

Ibland kan vissa kurser vara begränsade till en kortare kursperiod, var god se den aktuella kursbeskrivningen.


Anmälan

Målgruppen för våra kurser är ST- och BT-läkare som vill utbilda sig och få ett ST-kursintyg. Självklart välkomnas även specialister som vill fortbilda sig och få ett fortbildnings-intyg. Du kan anmäla dig till så många kurser du vill, när du vill.

En kurs kostar 2100:-. Om flera kurser bokas vid samma bokningstillfälle blir priset lägre per kurs (4000:- vid bokning av 2 kurser, 5500:- vid bokning av 3 kurser). Vid bokning av mer än 3 kurser kostar tillkommande kurs i samma bokning 1500:-/kurs. Exempel: En deltagare som bokar tre kurser samtidigt betalar 5500:-. En som bokar fyra kurser samtidigt betalar 7000:-.

Samtliga angivna priser är SEK exkl moms. Kursavgiften avser kursadministration, personlig inlogg i vårt kurssystem, tillgång till inspelade föreläsningar och annat kursmaterial samt utfärdande av kursintyg. Det finns inget vinstsyfte med FSL och eventuellt överskott återförs i sin helhet till utveckling av kurs- och kongressverksamheten. Anmälan är bindande och personlig.

Vi rekommenderar att du i samråd med din chef och schemaläggare frigör arbetstid för att gå kurs. Hur många dagar en kurs omfattar kan du läsa i kursbeskrivningen.

Upplägg

Du kan närsomhelst under kursperioden gå den/de kurserna du har blivit antagen till. Så som tidigare är alla uppgifter i våra kurser obligatoriska. En uppgift kan bestå av exempelvis inläsningsmaterial (t ex artiklar) eller exempel på patientfall, att du ska titta på små filmer eller lämna in en kort skriftlig uppgift. Den fysiska undervisningen har ersatts av förinspelade föreläsningar eller intervjuer som du tittar på själv via din dator hemma eller t ex på arbetsplatsen. Det ingår i vissa kurser ett så kallat pre- och post-test för utvärdering av uppnådd kompetens samt för att säkerställa att du har tagit del av kursens innehåll. Det ingår i vissa kurser även ett obligatoriskt digitalt seminarium/en digital träff. Den sista punkten som ska göras är att skicka in en elektronisk kursutvärdering. Varje kurs utvärderas separat för att ge kursledare den feedback som behövs för vidare kursutveckling.

Intyg

När du efter genomförd kurs har skickat in den elektroniska utvärderingen inleder vi granskningen av dina genomförda moment. Intyget läggs därefter ut digitalt på din personliga inlogg med en kort handläggningstid.  

OBS – Pga GDPR sparas inga personuppgifter efter avslutad kurs. Det betyder att du direkt efter avslutat kurs måste vara mycket noga med att skriva ut intyget (i färg) och spara intyget själv.

Kontakt

Om du har frågor gällande hur du anmäler dig, hur du gör utvärderingen eller hur du får ut ditt intyg var god kontakta MKON via [email protected].