Kursbeskrivningar kongresskurser 2021

Kursen avser delmål a1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 17 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. 

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. För att uppnå detta är det bra om du lär dig lite kring hur man kommunicerar tydligt som ledare, hur man formar och vårdar kulturer på arbetsplatsen så alla känner sig välkomna och kan jobba effektivt, hur man kan tänka kreativt när det är skarpt läge, hur man presenterar idéer och annan info så budskapet når fram och slutligen hur man tar hand om sig själv och andra för att motverka stress och dålig mående i gruppen. Du får även kunskap om gruppdynamik, så du bättre kan analysera och hjälpa den grupp du ska vara ledare för. Vi hoppas du kommer att uppfatta flera av kursens föreläsare som bra förebilder och att kursen ska inspirera dig till att göra chefskarriär som läkare. Som vetenskapliga referenser för kursinnehållet kan nämnas forskning inom gruppdynamik (t ex Susan Wheelan) samt forskning inom möteskulturer (t ex Rogelberg et al). Liksom tidigare år siktar kursen på att förmedla handfasta, beprövade erfarenheter från våra föreläsare.

Kursledare: Christina Christoffersen, Specialistläkare, Regionansvarig för ST i Region Skåne.

Föreläsningsprogram:

Ämne Föreläsare
Chefskarriär som läkare Sven Oredsson, Direktör Södra Sjukvårdsregionen
Strategisk kommunikation Sara von Platen, Kommunikatör, SUS
Kulturer på arbetsplatsen Towa Jexmark, Innovationschef Ramsay-Santé
Blixtsnabba beslut Jonas Eriksson, Tidigare fotbollsdomare
Mindfulness och Medkänsla, en viktig del i ledarskap och kommunikation Ola Schenström, Allmänläkare, Mindfulnessinstruktör, Mindfulness Center
Den dag läkaren blev sjuk Morten Saksø, Specialist infektionsmedicin, Skåne
Stor kirurgi med små medel Eric Erichsen, Rebellkirurgen
Läkaren som patient Anders Palm, prof em. Lunds Universitet
Pia Dellson, Onkolog/Psykiatriker, SUS
Jonathan Wistrand, Forskare Lunds Universitet
 


Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete, varav drygt en halv dags arbete ska göras innan kongressen och motsvarande knappt 1,5 dags arbete ska göras utspridd på kongressdagarna, då man tar del av kursrelevanta föreläsningar. Kursen består av en digital instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar, av fysiska föreläsningar som ges på kongressen samt av ett posttest. Under kongressen väljer du fritt bland våra ledarskapsföreläsningar som är utspridda över kongressdagarna. Du ska på kongressen ha deltagit och registrerat din närvaro vid minst fem föreläsningspass för att uppnå kurskraven. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Kursen  Lipuscertifieras i samband med FSL kongress 2021.

Kursen avser delmål B1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 13+15 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. 

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande ökar inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet utan även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet. I denna kurs fokuserar vi på de utmanande samtal som du möter i din kliniska vardag och ger dig verktyg och nya perspektiv i kommunikationen med dina patienter, deras anhöriga, kollegor och samhället i stort. Du får möjlighet att göra djupdykningar i patientmöten som kräver det lilla extra – såsom att förmedla svåra besked eller ändrad inriktning i vården när bot inte är möjligt. Hur kan man hjälpa patienten att acceptera en förändrad livssituation? Eller motivera patienten till att förändra sina livsvanor? Vi berör allt från handfasta råd i kommunikationen med barn eller med tolk, till inspirerande berättelser från patienters liv.

Kursledare: Viveca Missler Dahlqvist, ST-läkare i Allmänmedicin och Mikael Ristovski, ST-läkare i Psykiatri, kursansvariga i organisationskommittén för Framtidens Specialistläkare. Kursen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum.

Utdrag ur föreläsningsprogrammet: 

Ämne Föreläsare
Att ge svåra besked Från Palliativt Utvecklingscentrum:
Mattias Tranberg, Psykolog och doktorand
Anders Danielsson, terapeut, utbildningsansvarig för “De nödvändiga samtalen”
Brytpunktssamtal och andra övergångssamtal Palliativt Utvecklingscentrum, se ovan
Att prata med barn och deras föräldrar Petter Borna, barnläkare, Barnmottagningen i Eslöv
Hur hanterar vi det vi inte blir av med – Introduction till ACT Valter Albin, psykolog, Vårdcentralen Kävlinge
Tolksamtal Språkservice Sverige
MI: Motiverande samtal Malin Stihl, Beteendevetare, författare, Utbildare i MI
Medicinsk vetenskap och media Emma Frans, Dr i epidemiologi, vetenskapsskribent, författare och professionell talare
Armlös, benlös men inte huvudlös Mikael Andersson, professionell talare
Från man till människa SaraClaes Schmidt, professionell talare
Blixtsnabba beslut Jonas Eriksson, tidigare fotbollsdomare, professionell talare


Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursen består av en digital instuderingsuppgift inklusive förinspelade föreläsningar, av fysiska föreläsningar som ges på kongressen samt av ett pre- och ett posttest. Under kongressen väljer du fritt bland våra kommunikationsföreläsningar som är utspridda onsdag, torsdag och fredag samt deltar i ett obligatoriskt praktiskt seminarium. Du ska ha deltagit och registrerat din närvaro vid minst fem 90-minuterspass utöver seminariet för att uppnå kurskraven. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Kursen Lipuscertifieras i samband med FSL kongress 2021.