Kurs i sjukdomsförebyggande arbete

2018-04-01T20:28:18+00:00 onsdag, 14 mars|

Anmäl dig till kurs i sjukdomsförebyggande arbete!

Denna populära kurs som introducerades vid förra FSL 2016, har nu utökats med fler platser och löper över två dagar. Få kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor.

Missa inte tillfället att tillgodose delmål b2 enligt målbeskrivning 2015 (SOSFS 2015:8).

Kursledare Malin Skogström tjänstgör vid Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention. Hon välkomnar Dig som är ST-läkare till kursen i sjukdomsförebyggande arbete som arrangeras under kongressen. Malin arbetar även kliniskt som specialist i allmänmedicin.