Information för föreläsare 2021-03-29T19:24:39+00:00

För föreläsare

Här anmäler du dig till kongressen
Här skickar du in ditt abstract
Här skickar du in din presentation

Kongressen Framtidens Specialistläkare arrangeras av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden i samarbete med många stora organisationer. Det är Sveriges största kongress med ST i fokus. Kongressen är inte vinstdrivande och har ambitionen att hålla så låg kongressavgift som möjligt. Föreläsararvode utbetalas därför normalt inte, men du har en hel del förmåner som föreläsare. 

Alla inbjudna föreläsare har fri kongressavgift, inkl. fika, lunch och sociala upplevelser som Framtidens Specialistläkare bekostar. 

Alla föreläsare anmäler sig själva till kongressen via FSL’s hemsida.

Se nedan vilken grupp (A, B eller C) som du tillhör;

A. Föreläsare inbjudna i samarbete med SLS, LF/SYLF/SJUKHUSLÄKAREN, LIPUS/SPUR, SoS, SKR, Försäkringskassan m.fl. stora organisationer såsom universitet, regioner, landsting och sjukhus samt företag. Respektive organisation enligt ovan står för sina egna utlägg/kostnader i samband med arbetstid, resa och hotell.

B. Övriga inbjudna föreläsare som inte tillhör någon av ovan nämnda organisationer och inte kan få resa och/eller hotell via sin ordinarie arbetsgivare (berör ett fåtal):

För långväga gäster erbjuds en fri hotellnatt på Malmö Arena Hotel.
Föreläsaren anmäler först sig själva till kongressen. Föreläsaren mejlar sedan [email protected] och anger kongress-id samt vilken natt det önskas hotellbokning. Hotellnatten bokas av MKON efter överenskommelse med Karin Andersson. Föreläsaren får bekräftelse att hotellet är bokat från MKON.

Vi erbjuder ersättning för resa i billigaste färdklass med tåg/flyg/egen bil. Gäller inte business/ 1a klass eller motsvarande benämning. Resa med tåg kan rekommenderas av miljöskäl. Föreläsaren bokar själv sin resa och sänder in originalkvitton i efterhand (inom 2 månader efter kongressen) via ett formulär som MKON tillhandahåller. För mer information, mejla [email protected]. Ange ditt kongress-id och din fråga.

FSL ersätter inte förlorad arbetstid.

C. Specialavtal – Arvoderade artister/föreläsare med skriftlig överenskommelse angående avtalsvillkor. Artisten/föreläsaren kontaktar sin kontaktperson på FSL i första hand alternativt [email protected] för med information.

/Framtidens Specialistläkare

Föreläsningslokaler
(avvikelser förekommer men nedanstående är ett grundutförande)

Varje föreläsningslokal är utrustad med följande tekniska grundutbud:

  • 1 st projektor
  • 1 st filmduk
  • 1 st PC – Laptop
  • 1 st trådlöst headset
  • 1 st trådlös handmikrofon

Föreläsarservice (en trappa ned utanför Palissadrummen)

Öppettider föreläsarservice
– 7/9:  12:00-17:00 (Palissad och hotellet)
– 8/9:  07.30-17:00 (Palissad)
– 9/9:  07.30-17:00 (Palissad)
– 10/9:  07.30-10:30 (Palissad)

Samtliga datorer är av PC-modell med operativsystem Microsoft Windows 10 och Microsoft Office 2016 samt Adobe Acrobat Reader förinstallerat. Endast filer som är kompatibla med Windows för PC och ingår som standard i ovanstående operativsystem och programvaror godkänns:

  • Om presentationen innehåller bilder, måste de vara i ett av följande format: Jpg, Gif, Tif eller Bmp.
  • Om presentationen innehåller videofiler som bifogats till Power Pointpresentation måste dessa vara i ett av följande format: Wmv.
  • Övriga godkända filformat för videofiler som stöds är; Mpeg-4/Mp4, Avi och DivX.
  • Använd endast vanliga typsnitt som ingår som standard i ovanstående operativsystem och programvaror (t ex Arial, Times New Roman och/eller Verdana).
  • Godkända filformat för ljudfiler som stöds är; wav, wma och mp3.

Avråder från webbaserade presentationer
Vi avråder starkt från webb-baserade presentationer eller presentationer som kräver internetanslutning för att fungera. Internetuppkoppling finns i lokalerna men vi kan inte garantera dess funktion.

Spara på USB-minne
Presentationer leverereras på USB-minne, och/eller annan lagringsmedia med USB-kontakt, för att kunna spara över materialet på datorerna i föreläsarservicerummet.

Vi rekommenderar att presentationen testas på en annan dator (än den dator som använts för att skapa presentationen) innan ni reser kongressen, detta för att säkerställa att det fungerar som det ska.

När presentationen sparas till USB-minnet/lagringsmedia är det viktigt att inkludera eventuella videofiler, ljudfiler och andra filer, annars är det inte säkert att de kommer att kunna visas. USB-minnen och annan lagringsmedia måste vara formerad för PC. Om presentationen måste komprimeras använd Winzip.

Inlämning av presentationen
Lämna in och testa din presentation i god tid före föredragstiden i Föreläsarservice (minst 2 timmar innan utsatt tid). Den färdiga presentationen laddas sedan till aktuell föreläsningslokal via servern. En tekniker finns hela tiden tillgänglig i föreläsarservicerummet för att assistera er.

Föreläser du i Arenarummet?
Alla som ska föreläsa i Arenarummet ska alltid först kontakta teknikern i lokalen i god tid innan föreläsningen börjar för att stämma av så att allting fungerar.

Önskar ni någon annan typ av teknik eller mjukvara än den som är specificerad ovan, är det väldigt viktigt att ni lämnar in önskemål om detta i mycket god tid innan arrangemangets start.