Information för föreläsare 2020-05-04T22:16:14+00:00

FÖR FÖRELÄSARE

Här skickar du in ditt abstract

Kongressen Framtidens Specialistläkare arrangeras av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden i samarbete med många stora organisationer. Det är Sveriges största kongress med ST i fokus. Kongressen är inte vinstdrivande och med ambitionen att hålla så låg kongressavgift som möjligt. Föreläsararvode utbetalas därför normalt inte men du har en hel del förmåner som föreläsare. Den absoluta merparten av alla föreläsare tillhör grupp A.

Se nedan vilken grupp (A, B eller C) som du tillhör;

A. Föreläsare inbjudna i samarbete med SLS, LF/SYLF/SJUKHUSLÄKAREN, LIPUS/SPUR, SoS, SKR, Försäkringskassan m.fl. stora organisationer såsom universitet, regioner, landsting och sjukhus samt företag.

Inbjudna föreläsare har fri kongressavgift, inkl. sociala events som Framtidens Specialistläkare bekostar. Anmäl dig själv via www.framtidenslakare.se som inbjuden föreläsare och ange antal dagar och ev. deltagande i sociala event. Respektive organisation enligt ovan står sedan för sina egna utlägg/kostnader i samband med resa/hotell.

B. Övriga inbjudna föreläsare som inte kan få resa och/eller hotell via sin ordinarie arbetsgivare (berör ett fåtal)

Vi ber Dig i första hand att se om punkt A kan vara aktuell. Kongressen är inte vinstdrivande och vi försöker hålla nere alla kostnader så gott det går. De allra flesta arbetsgivare ser det som ett viktigt hedersuppdrag att någon deras av medarbetarna föreläser och står därför normalt för både resa och hotell, se text ovan.

Inbjudna föreläsare har fri kongressavgift, inkl. sociala events. Anmäl Dig själv via www.framtidenslakare.se som inbjuden föreläsare och ange antal dagar och ev social event. För långväga gäster erbjuds en fri hotellnatt, om det inte kan betalas av ordinarie arbetsgivare. Vi har reserverat ett antal rum på ett trivsamt och bra hotell intill kongressen. Maila till Karin Andersson, Region Skåne, [email protected], om Du önskar en frinatt. Önskas vistelse mer än en natt debiterar hotellet kostnaden direkt till föreläsaren.

Hotellbokningen öppnar samtidigt som anmälan på hemsidan.

Vi erbjuder ersättning för resa i billigaste färdklass med tåg/flyg/egen bil, om detta inte betalas av ordinarie arbetsgivare. Gäller inte business/ 1a klass eller motsvarande benämning. Resa med tåg kan rekommenderas av miljöskäl samt för att det stannar både i centrala Malmö samt på Malmö Arena (Hyllie) där kongressen arrangeras. Föreläsaren bokar själv resa och sänder in originalkvitto i efterhand (inom 2 månader efter kongressen) till Karin Andersson, Region Skåne, Koncernstab HR, 205 25 Malmö tillsammans med följande uppgifter – förnamn, efternamn, personnummer, bostadsadress, postadress, telefonnummer
och beskrivning av vad ersättningen avser. Region Skåne har avtal med Swedbank och alla utbetalningar går via Swedbank. Uppdragstagare måste själv kontakta Swedbank och ordna med överföring till annan bank. Lönekonto kan anmälas på länken www.swedbank.se/kontoregister. Om det inte görs utbetalas ersättning via en utbetalningsavi.

För anställda i Region Skåne registreras uppgifterna på egen hand i HR-fönster.

C. Specialavtal

Arvoderade artister/föreläsare måste se till att det finns en skriftlig överenskommelse angående avtalsvillkor för att ersättning ska betalas ut. Artisten/föreläsaren kontaktar sin kontaktperson på FSL i första hand alternativt Karin Andersson, Region Skåne, ([email protected]) om ytterligare information behövs.

Varmt välkomna/ Framtidens Specialistläkare

Föreläsningslokaler
(avvikelser förekommer men nedanstående är ett grundutförande)

Varje föreläsningslokal är utrustad med följande tekniska grundutbud:

  • 1 st projektor
  • 1 st filmduk
  • 1 st PC – Laptop
  • 1 st trådlöst headset
  • 1 st trådlös handmikrofon

Föreläsarservice (en trappa ned utanför Palissadrummen)

Öppettider föreläsarservice
– 7/9:  12:00-17:00 (Palissad och hotellet)
– 8/9:  07.30-17:00 (Palissad)
– 9/9:  07.30-17:00 (Palissad)
– 10/9:  07.30-10:30 (Palissad)

Samtliga datorer är av PC-modell med operativsystem Microsoft Windows 10 och Microsoft Office 2016 samt Adobe Acrobat Reader förinstallerat. Endast filer som är kompatibla med Windows för PC och ingår som standard i ovanstående operativsystem och programvaror godkänns:

  • Om presentationen innehåller bilder, måste de vara i ett av följande format: Jpg, Gif, Tif eller Bmp.
  • Om presentationen innehåller videofiler som bifogats till Power Pointpresentation måste dessa vara i ett av följande format: Wmv.
  • Övriga godkända filformat för videofiler som stöds är; Mpeg-4/Mp4, Avi och DivX.
  • Använd endast vanliga typsnitt som ingår som standard i ovanstående operativsystem och programvaror (t ex Arial, Times New Roman och/eller Verdana).
  • Godkända filformat för ljudfiler som stöds är; wav, wma och mp3.

Avråder från webbaserade presentationer
Vi avråder starkt från webb-baserade presentationer eller presentationer som kräver internetanslutning för att fungera. Internetuppkoppling finns i lokalerna men vi kan inte garantera dess funktion.

Spara på USB-minne
Presentationer leverereras på USB-minne, och/eller annan lagringsmedia med USB-kontakt, för att kunna spara över materialet på datorerna i föreläsarservicerummet.

Vi rekommenderar att presentationen testas på en annan dator (än den dator som använts för att skapa presentationen) innan ni reser kongressen, detta för att säkerställa att det fungerar som det ska.

När presentationen sparas till USB-minnet/lagringsmedia är det viktigt att inkludera eventuella videofiler, ljudfiler och andra filer, annars är det inte säkert att de kommer att kunna visas. USB-minnen och annan lagringsmedia måste vara formerad för PC. Om presentationen måste komprimeras använd Winzip.

Inlämning av presentationen
Lämna in och testa din presentation i god tid före föredragstiden i Föreläsarservice (minst 2 timmar innan utsatt tid). Den färdiga presentationen laddas sedan till aktuell föreläsningslokal via servern. En tekniker finns hela tiden tillgänglig i föreläsarservicerummet för att assistera er.

Föreläser du i Arenarummet?
Alla som ska föreläsa i Arenarummet ska alltid först kontakta teknikern i lokalen i god tid innan föreläsningen börjar för att stämma av så att allting fungerar.

Önskar ni någon annan typ av teknik eller mjukvara än den som är specificerad ovan, är det väldigt viktigt att ni lämnar in önskemål om detta i mycket god tid innan arrangemangets start.