Information för föreläsare 2021-09-07T09:58:15+00:00

För föreläsare

Här anmäler du dig till kongressen
Här skickar du in ditt abstract
Här skickar du in din presentation

Kongressen Framtidens Specialistläkare arrangeras av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden i samarbete med många stora organisationer. Det är Sveriges största kongress med ST i fokus. Kongressen är inte vinstdrivande och har ambitionen att hålla så låg kongressavgift som möjligt. Föreläsararvode utbetalas därför normalt inte, men du har en hel del förmåner som föreläsare. 

Alla inbjudna föreläsare har fri kongressavgift, inkl. fika, lunch och sociala upplevelser som Framtidens Specialistläkare bekostar. 

Alla föreläsare anmäler sig själva till kongressen via FSL’s hemsida.

Se nedan vilken grupp (A, B eller C) som du tillhör;

A. Föreläsare inbjudna i samarbete med SLS, LF/SYLF/SJUKHUSLÄKAREN, LIPUS/SPUR, SoS, SKR, Försäkringskassan m.fl. stora organisationer såsom universitet, regioner, landsting och sjukhus samt företag. Respektive organisation enligt ovan står för sina egna utlägg/kostnader i samband med arbetstid, resa och hotell.

B. Övriga inbjudna föreläsare som inte tillhör någon av ovan nämnda organisationer och inte kan få resa och/eller hotell via sin ordinarie arbetsgivare (berör ett fåtal):

För långväga gäster erbjuds en fri hotellnatt på Malmö Arena Hotel.
Föreläsaren anmäler först sig själva till kongressen. Föreläsaren mejlar sedan [email protected] och anger kongress-id samt vilken natt det önskas hotellbokning. Hotellnatten bokas av MKON efter överenskommelse med Karin Andersson. Föreläsaren får bekräftelse att hotellet är bokat från MKON.

Vi erbjuder ersättning för resa i billigaste färdklass med tåg/flyg/egen bil. Gäller inte business/ 1a klass eller motsvarande benämning. Resa med tåg kan rekommenderas av miljöskäl. Föreläsaren bokar själv sin resa och sänder in originalkvitton i efterhand (inom 2 månader efter kongressen) via ett formulär som MKON tillhandahåller. För mer information, mejla [email protected]. Ange ditt kongress-id och din fråga.

FSL ersätter inte förlorad arbetstid.

C. Specialavtal – Arvoderade artister/föreläsare med skriftlig överenskommelse angående avtalsvillkor. Artisten/föreläsaren kontaktar sin kontaktperson på FSL i första hand alternativt [email protected] för med information.

/Framtidens Specialistläkare

OBS! Din presentation ska vara inlämnad och helt klar 6/9.
Om du använder mentometerfrågor ska din presentation lämnas in senast 30/8!
Se kravspecifikation längre ner i detta dokument.

Under föreläsningarna kommer vi att kunna erbjuda att följande verktyg om så önskas: Mentometer, seminarieform, break-out-rooms (digitala deltagare). Din presentation kan, om du vill, innehålla filmer, ljud eller såklart bilder.

Digital och fysisk publikvy:

Vid paneldebatt ser den digitala vyn lite annorlunda ut, för då ser man inte en powerpoint utan istället finns det plats med flera personer på scenen. Var god fråga din FSL-kontaktperson för mer info.

Varje föreläsningslokal är utrustad med följande tekniska grundutbud:

  • 1 st stor TV-skärm där din presentation visas
  • 1 st fjärrkontroll till att byta powerpoint bild med
  • 1 st trådlöst headset
  • 1 monitor så du kan se presentation i föredragshållare-vy inkl anteckningar
  • Talarstol med ett glas vatten och plats för dina anteckningar
  • 1 salsvärd finns för hjälp med att ta frågor från publiken
  • 1 digital salsvärd finns på plats för frågor från digitala publiken
  • Mentometerteknik – var god se nedan
 • Vi kan inte erbjuda blädderblock eller whiteboard tavla
 • Du tar inte med dig din egen dator till ditt framträdande

Kom till salen minst 20 minuter innan föreläsningen, så vi kan instruera dig i hur du ska stå på scenen samt montera och justera ditt headset. 

Behöver du teknisk hjälp, eller önskar du någon annan typ av teknik eller mjukvara än den som är specificerad ovan, är det väldigt viktigt att du lämnar in önskemål om detta väl innan 6/9. Kontakta i så fall [email protected] 

Ang. Mentometer samt frågor under föreläsningen

Vi rekommenderar att alla föreläsare som vill använder mentometerfrågor (förslagsvist 3 stycken) under föreläsningen. Deltagarna svarar med en app på sin mobiltelefon. Vi måste veta i god tid innan vem som vill använda mentometerfunktionen. Du meddelar oss genom att namnge din föreläsningsfil “Föreläsningenstitel(metometer).ppt” eller liknande när du laddar upp den till os. Då vet vi att vi ska lägga in dina frågor i mentometersystemet.

När man använder mentometer blir det lite skillnad på hur deltagarna ställer digitala frågor till föreläsaren. Om en föreläsning ska använda mentometerfunktion, så måste alla frågor som kommer in under föreläsningen besvaras i slutet av föreläsningen, dvs föreläsaren får sätta av lite tid för detta i slutet av sin taltid.

För föreläsare som inte använder mentometer, kan vi ta in frågor löpande under föreläsningen – de läsas upp av frågemoderatorn i salen och kan besvaras löpande om föreläsaren så vill det. Du kan alltså själv bestämma om du vill ta frågor löpande eller i slutet av din föreläsning.

Vi ber alla föreläsare skriva 3 frågor själva – t ex frågor som ni ofta får eller som ni tycker vi borde ställa. Dessa tre frågor kan vi använda om det inte kommer några spontana publikfrågor alls. De kan läsas upp av frågemoderatorn och det behöver inte framgå att föreläsaren själv har skrivit dom. Dessa frågor lägger du in som en bild i slutet av din presentation.

Att tänka på innan du laddar upp din presentation

Observera att den föreläsning du laddar upp ska ha exakt samma namn som din föreläsning i Kongressprogrammet. Om du har mentometerfrågor blir filnamnet t.ex. “Föreläsningenstitel(mentometer).ppt”

Om du har filmer i din presentation ber vi dig först skapa en mapp med samma namn som din föreläsning; I mappen lägger du presentationen samt de filmer du ska ha med; Sen laddar du upp hela mappen via FSLs hemsida. För att vi ska veta var i presentationen en film hör hemma, var god namnge videofilerna “föreläsningens titel, bild nummer x”. 

Teknisk kravspecifikation för presentationen

Samtliga datorer på kongressen är av PC-modell med operativsystem Microsoft Windows 10 och Microsoft Office 2016 samt Adobe Acrobat Reader förinstallerat. Endast presentations-filer som är kompatibla med Windows för PC och ingår som standard i ovanstående operativsystem och programvaror godkänns.

-Använd endast vanliga typsnitt som ingår som standard i ovanstående operativsystem och programvaror (t ex Arial, Times New Roman och/eller Verdana).
-Om presentationen innehåller bilder, måste de vara i ett av följande format: Jpg, Gif, Tif eller Bmp.
-Om presentationen innehåller videofiler måste dessa vara i ett av följande format: .wmv,.mpeg-4/.mp4,.avi och .mov.

Godkända filformat för ljudfiler som stöds är: wav, wma och mp3.

Behöver du teknisk hjälp, eller önskar du någon annan typ av teknik eller mjukvara än den som är specificerad ovan, är det väldigt viktigt att du lämnar in önskemål om detta väl innan 6/9. Kontakta i så fall [email protected]mationsteknik.se