Läkares fortbildning har minst sagt kommit i kläm under COVID-19 pandemin. Framtidens Specialistläkare (FSL) har bjudit in Socialstyrelsen för att prata om deras arbete för att upprätthålla den statligt finansierade fortbildningen av ST-läkare genom SK-kurser. Vad har man gjort för att ställa om, och hur ser planeringen ut framöver?