Socialstyrelsen leder arbetet med Nationell Högspecialiserad Vård, vilket kortfattat innebär att viss typ av högspecialiserad vård koncentreras till ett eller två sjukhus i landet. Syftet med detta är att uppnå högre vårdkvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen kommer till FSL för att berätta hur arbetsprocessen ser ut från ax till vete, vad som är aktuellt just nu, och hur åhörarna kan följa med i arbetet.