FSL-Fredagen-237
Bild: Ett riktigt glädjeskutt vid senaste kongressen, inför 2018 års 10-års jubileum!

I Malmö förbereder vi nu för fullt inför Framtidens Specialistläkare 2018!

Ett stort och gediget program växer fram. Det kommer sedan att lämnas in för extern LIPUS-granskning, precis som vi alltid gör.

Allt från fika till varm god Skånsk lunch sätts upp på menyn, tekniken gås igenom och utställningen ritas upp. I organisationskommittén finns både gamla och många nya krafter som tillsammans skapar en fantastisk 10-års jubilerande kongress. Härligt!