Finns det någon läkare ombord?

2018-08-06T12:51:41+00:00 söndag, 5 augusti|

Hör Wilhelm Wallquist, traumaansvarig på SUS, prata om akuta händelser i ovanliga miljöer.

I samband med nödsituationer ombord på flygplan eller båtar händer det att besättningen begär hjälp av läkare bland passagerarna. Att hjälpa till ter sig för de flesta naturligt, men på vilket sätt är inte självklart. Vad som kan förväntas, vilka befogenheter och skyldigheter man har, vilken utrustning man kan förvänta sig, hur den används bäst och vilka risker man utsätter sig själv för är några av de frågor som föreläsningen ska försöka reda ut.

Session: Finns det någon läkare ombord?
Tid: Torsdag 6/9 kl. 15.30