Vårvintern 2020 slog covid-19 pandemin till med full kraft i Sverige. Inom några få veckor ökade trycket på sjukvården lavinartat, och intensivvården hamnade under enormt hård press. För läkare och annan sjukvårdspersonal i hela Sverige rådde plötsligt en ny verklighet, där man kontinuerligt behövde skapa nya lösningar för att kunna ta emot den ökande strömmen av covidpatienter. 

Hur gick det egentligen till vid uppbyggnaden av landets “covid-enheter”? Vilka utmaningar ställdes vi inför och vilka lärdomar kan vi ta med oss inför framtida kriser? FSL har samlat sex specialister i från olika regioner och specialiteter för en paneldiskussion med fokus på covid-19-pandemin och ledarskap i kris, där deltagarna får dela med sig av sin specifika upplevelse följt av en diskussion där åhörarna involveras.