Efter ett långt yrkesliv ägnat åt mat & forskning bjuder professor Charlotte Erlanson-Albertsson under FSL kongressen på sin stora samlade kunskap och med sina bästa råd.

Hon är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet och en mycket anlitad föreläsare med flera böcker författade i ämnet. Har kosten någon betydelse för hälsan och för att förhindra eller bota sjukdomar, är frågan som gäller. Syftet med presentationen är att ge korta hälsoråd och den vetenskapliga grunden för dem med målet att förstå betydelsen av en kost anpassad till både friska och sjuka personer, så att de på ett genomförbart sätt optimerar kost och hälsa.