BT-dagen 2020-04-16T12:53:47+00:00

Nationell BT-dag på FSL 2021

Onsdagen den 8/9 välkomnas alla kongressdeltagare till en ”BT-dag”. Under BT-dagen får Du möta, lyssna och samtala med representanter från regioner, universitet, Svenska Läkaresällskapet, fackliga organisationer, SKL och Socialstyrelsen samt ytterligare sakkunniga. Det finns chans att stämma av det nationella utgångsläget och vi kan tillsammans se hur allt fler kollegor kan välkomnas till BT. Eftersom ”BT blir första delen i framtidens ST” passar det perfekt att samlas kring detta på FSL 2021!

Region Skånes BT-uppdrag beskrivs i 17 st punkter med syftet att få en struktur och process på plats till kommande BT. Eftersom en del grundfakta är kända finns förutsättningar att ta fram en första BT-modell och organisation. Socialstyrelsens så kallade frirum ger möjlighet till lokal anpassning som är extra värdefull i starten. För Dig som vill läsa mer finns BT-uppdraget att läsa på www.skane.se/bt.

Sätt ett kryss i Din kalender redan nu för FSL 2021 och passa på att vara på plats alla dagar, den 7-10 september 2021.

Väl mött
FSL organisationskommitté