BT-dagen 2021-09-07T11:22:34+00:00

Nationell BT-dag d. 8/9 på FSL 2021

Undrar du över varför man inför BT och varför AT försvinner? Eller är du redan insatt men inte har riktigt koll på övergångsreglerna?

Från och med 1 juli 2021 börjar man en av modern tids största omställningar inom läkaryrket. AT kommer successivt att tas bort medan Bt istället införs. Vilka konsekvenser ger detta och hur påverkar det resten av läkarutbildningen?

Kom och var med på FSLs nationella BT-dag. En dag fylld med intressanta och matnyttiga föreläsningar som kommer besvara alla dessa frågor. Här kommer du i kontakt med Socialstyrelsen, SKR, representanter från flera regioner, universitet, fackliga organisationer samt många andra sakkunniga och berörda personer. Det finns chans att stämma av det nationella utgångsläget och vi kan tillsammans se hur allt fler kollegor kan välkomnas till BT. Eftersom BT blir introduktionsdelen i framtidens ST passar det perfekt att samlas kring detta på FSL 2021!

Sätt ett kryss i Din kalender redan nu för FSL 2021 och passa på att vara på plats alla dagar, den 8-10 september 2021.

Väl mött

FSL:s organisationskommitté

Bild: Modifierad bild från Moderna Läkare

Schema för BT-dagen

Moderatorer: Gisela Larmark och Anna Das

08:30-10:00 

Nya grundutbildningen – Från termin 1 till legitimerad läkare – Peter Svensson 

Om uppdraget att utreda övergången mellan grundutbildning och ST – Jens Schollin 

Det yrkeslivslånga lärandet – Stefan Lindgren 

Reglerna om nya ST – med BT som inledande del  (Del ett) – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring (Socialstyrelsen) 

10:30-12:00

Reglerna om nya ST – med BT som inledande del (Del två) – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring (Socialstyrelsen) 

Reflektioner från:

SLF – Madeleine Liljegren 

SYLF – Eva Amtkil

SLS – Hans Hjelmqvist 

SKR – Anna-Clara Olsson och Michael Bergström

Sammanfattning av moderatorer och frågor 

13:15-14:45

Pilotverksamheter och resulterande framtidstankar 

Dalarna – Katrin Roos 

Skåne – Gisela Larmark 

Dimensionering – utmaningar och möjligheter – Anna-Clara Olsson och Michael Bergström (SKR) 

Framtagning av stöd till handledarutbildning – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring, Socialstyrelsen

Frågor med alla föreläsare 

Undrar du över varför man inför BT och varför AT försvinner? Eller är du redan insatt men inte har riktigt koll på övergångsreglerna?

Från och med 1 juli 2021 börjar man en av modern tids största omställningar inom läkaryrket. AT kommer successivt att tas bort medan Bt istället införs. Vilka konsekvenser ger detta och hur påverkar det resten av läkarutbildningen?

Kom och var med på FSLs nationella BT-dag. En dag fylld med intressanta och matnyttiga föreläsningar som kommer besvara alla dessa frågor. Här kommer du i kontakt med Socialstyrelsen, SKR, representanter från flera regioner, universitet, fackliga organisationer samt många andra sakkunniga och berörda personer. Det finns chans att stämma av det nationella utgångsläget och vi kan tillsammans se hur allt fler kollegor kan välkomnas till BT. Eftersom BT blir introduktionsdelen i framtidens ST passar det perfekt att samlas kring detta på FSL 2021!

Sätt ett kryss i Din kalender redan nu för FSL 2021 och passa på att vara på plats alla dagar, den 8-10 september 2021.

Väl mött

FSL:s organisationskommitté

Bild: Modifierad bild från Moderna Läkare

Schema för BT-dagen

Moderatorer: Gisela Larmark och Anna Das

08:30-10:00 

Nya grundutbildningen – Från termin 1 till legitimerad läkare – Peter Svensson 

Om uppdraget att utreda övergången mellan grundutbildning och ST – Jens Schollin 

Det yrkeslivslånga lärandet – Stefan Lindgren 

Reglerna om nya ST – med BT som inledande del  (Del ett) – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring (Socialstyrelsen) 

10:30-12:00

Reglerna om nya ST – med BT som inledande del (Del två) – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring (Socialstyrelsen) 

Reflektioner från:

SLF – Madeleine Linjegren 

SLF – Eva Amtkil

SLS – Hans Hjelmqvist 

SKR – Anna-Clara Olsson och Michael Bergström

Sammanfattning av moderatorer och frågor 

13:15-14:45

Pilotverksamheter och resulterande framtidstankar 

Dalarna – Katrin Roos 

Skåne – Gisela Larmark 

Dimensionering – utmaningar och möjligheter – Anna-Clara Olsson och Michael Bergström (SKR) 

Framtagning av stöd till handledarutbildning – Ragnhild Mogren Svensén och Anders Kring, Socialstyrelsen

Frågor med alla föreläsare