Till kongressen september 2021 har vi bjudit in inte bara ett – utan två! – spex. Här är ett smakprov från Boelspexarna, Lunds enda studenspexförening med enbart kvinnor på scen, uppkallat efter Lunds Universitets första kvinnliga rektor, Boel Flodgren.