Gita Rajan, specialistläkare i allmänmedicin, engagerad i Kvinnliga läkares förening och medicinskt ansvarig på Wonsa.

45 procent av läkarna anser att attityderna till kvinnor inom hälso- och sjukvården har förbättrats efter att metoo-uppropen startade. Undersökningsresultatet tyder på att metoo verkligen har bidragit till förändring.

– Det är fantastiskt att så många läkare anser att metoo-uppropen verkligen har förändrat attityden till kvinnor i sjukvården. Metoo har fungerat som en ögonöppnare för kvinnliga läkare men kanske i synnerhet för många manliga läkare. Undersökningsresultatet visar att många manliga läkare ställer sig bakom och stöttar metoo-uppropen, säger Gita Rajan, specialistläkare i allmänmedicin, engagerad i Kvinnliga läkares förening och medicinskt ansvarig på Wonsa, World of no sexual abuse.

– För att minska förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och lärosäten behövs ett tydligt och systematiskt arbete för att synliggöra, kartlägga och åtgärda, säger Gita Rajan.

Registrering kan göra skillnad

Wonsa har utvecklat ett system för nationell registrering av sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och lärosäten. Systemet kartlägger dels själva incidenterna, dels hur ofta dessa rapporterats till ansvariga på arbetsplatsen samt hur ofta åtgärder vidtas.

En nationell registrering gör det möjligt att jämföra olika arbetsplatser och att följa upp det förebyggande och åtgärdande arbetet. Enligt Gita Rajan kan en nationell registrering vara ett tydligt och konkret steg i arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp bland läkare.

En tidigare undersökning som Framtidens Karriär – Läkare genomfört visade att fyra av tio kvinnliga läkare har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp på arbetet.

– Siffran är högre än väntat. Det är mycket illa att så många läkare har utsatts. Att så många utsätts av sina kollegor är särskilt uppseendeväckande, säger Gita Rajan.

Gemensam klassificering krävs

– För att komma tillrätta med sexuella trakasserier och övergrepp krävs ett systematiskt och faktabaserat arbetssätt som inkluderas i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. En gemensam klassificering av trakasserier och övergrepp i hela sjukvården är en förutsättning för att kunna arbeta systematiskt och förebyggande med den här frågan. En läkare ska kunna jämföra olika arbetsgivares förekomst av sexuella trakasserier och övergrepp och även kunna se vilka åtgärder som vidtagits. Det kan förstås spela roll när läkare väljer sina framtida arbetsplatser, säger Gita Rajan.

MÖT GITA RAJAN PÅ FSL!
Session: Sexuella övergrepp är ett samhällsproblem, men vem tar hand om patienten?
5 september, kl. 13.15


Text: Annika Wihlborg
Publicerat i Framtidens Karriär – Läkare, våren 2018