Anmälan 2022-01-01T10:53:08+00:00

FSLs kongress 26-28 september 2023

Anmälan till kongressen öppnar 1 januari 2023

Anmälan till vårens digitala kurser är nu öppen!

FSL’s Digitala Kurser ges varje hösttermin och vårtermin. Se kursbeskrivningarna här.
Anmälan dig till vårens digitala kurser här