Anmälan 2022-05-04T11:15:59+00:00

FSLs kongress 26-28 september 2023

Anmälan till kongressen öppnar 1 januari 2023

Anmälan till vårens digitala kurser är nu stängd!

FSL’s Digitala Kurser ges varje hösttermin och vårtermin. Se kursbeskrivningarna här.
Anmäl dig till vårens digitala kurser här