FSLs kongress 26-28 september 2023

Anmälan till kongressen öppnar 1 februari 2023

Höstens digitala kurser ges 1 oktober – 31 december

Anmälan är öppen till och med 30 november

FSL’s Digitala Kurser ges varje hösttermin och vårtermin. Se kursbeskrivningarna här.
Anmälan till höstens digitala kurser är stängd