Hur kan vi integrera levnadsvanor i vårt kliniska arbete? Hur använder vi oss av den evidens som finns i vårt samtal med patienten? Vilka verktyg har vi till förfogande för att underlätta arbetet?

Nu har du chansen att gå en väl genomarbetad digital kurs i sjukdomsförebyggande arbete!

Varmt välkommen att anmäla dig!