Vi kan nu stolt och rekordtidigt presentera det stora vetenskapliga programmet samt alla kurser. Det finns fler kurser än någonsin i år, för både ST-läkare och färdiga specialister. Läs om alla många programpunkter på: http://framtidenslakare.se/abstracts/.

Ytterligare programinslag och detaljschema presenteras under våren.

Vi välkomnar Er alla till utbildning och fortbildning på 10-års jubilerande FSL, Sveriges största kongress för läkare. Anmälan öppnar på onsdag den 28/2.

Väl mött!

There are 0 comments