Värm upp med en digital ST-kurs inför FSL 2021 redan i höst!

2020-04-16T12:33:04+00:00 torsdag, 16 april|

Redan i höst erbjuds möjlighet att gå tre olika digitala ST-kurser motsvarande delmål gällande Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete samt Ledarskap. Dessa, samt alla andra kurser, erbjuds sedan återigen på plats under kongressen 2021. Läs mer om allt under fliken Digitala Kurser 2020 och Anmälan. Redan den 20/5 öppnar vi för anmälan till våra tre digitala kurser som arrangeras i höst.