Svenska Läkaresällskapets forskarskola kommer till FSL

2019-12-16T14:52:22+00:00 tisdag, 10 december|
SLS forskarskola bjuder på en vetenskaplig verktygslåda under FSL 2020. Det blir fokus på praktisk klinisk forskning, där Linda Johnson med inbjudna kollegor i spetsen vänligt lotsar oss fram till en större vetenskaplig klarhet.
 
Passa då på att kickstarta din vetenskapliga karriär och få nya verktyg – passar både för dig som ska göra ett vetenskapligt projekt i din ST och dig som vill kickstarta en vetenskaplig karriär!
 
På bilden: Ola Björgell och Linda Johnson