Program

Läs mer om alla kurser och presentationer under rubriken “Program/abstracts” och “Program/kurser”.
Under våren presenteras ett detaljschema samt med ytterligare tillkommande föredrag.