Om oss 2019-11-04T17:52:24+00:00

OM OSS

Framtidens Specialistläkare arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén, som är engagerade i Region Skånes kurs- och kongressakademi. Merparten av arbetet sker ideellt och kongressen har inget vinstsyfte. Programmet lämnas alltid in till extern LIPUS-granskning och har genomgående fått höga betyg i tidigare skriftliga utvärderingar från deltagarna.

FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.

AllaProgramStyrgrupp

Axel Holmbom Larsen

VETENSKAPLIG ORDFÖRANDE

Vetenskaplig Ordförande för FSL 2018. ST-läkare i Psykiatri / Äldrepsykiatri på Minneskliniken i Malmö. Nyfiken kring allt som hör hjärnan till och har en passion för kultur och kreativt skapande.

Christina Christoffersen

PRESIDENT

Christina jobbar som radiolog och nuklearmedicinare i Malmö/Lund. Hon är regionövergripande ST-ansvarig och håller i ledarskapsutbildningar för ST i Region Skåne. Christina är också ansvarig för FSLs digitala kurskoncept. Ut över detta intresserar hon sig mest för ledarskapsteori och hur människor lär sig och kan utveckla sig. Älskar att bo i Malmö med sina två barn och 6 höns.

Ola Björgell

SENIOR ADVISOR

Ola är grundare till Framtidens Specialistläkare och kongressens president från starten 2008 och fram till 2020. Nu fortsätter han som senior advisor inför kongressen 2021. Det är mannen som är allt från Malmöambassadör och årets eventskåning till regionöverläkare med funktionsansvar för Likarätt i hela Region Skåne. Ola kör med två klädstilar, den vita när det är ultraljud och intervention som gäller, och mörk kostym med fluga när det är dags för glitter och glamour. Han är Docent vid Lunds Universitet och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapets nämnd. Ola har arrangerat nationella och internationella kurser och kongresser sedan drygt 25 år.

Karin Andersson

SENIOR ADVISOR

Karin arbetar som AT- och ST-handläggare vid Koncernstab HR, Region Skåne och är FSL trogen allt sedan starten 2008. Karin är regionövergripande AT-ansvarig. Tillsammans med Ola arbetar hon vidare som senior advisor inför kongressen 2021. Karin arbetar också med kongressen Stora Likarättsdagarna och Region Skånes AT-ting samt är kurssekreterare för flera av Region Skånes specialitetsövergripande ST-kurser.

Viveca Missler Dahlqvist

PROGRAMANSVARIG

Min uppgift i organisationskommittén är bland annat att vidareutveckla våra ST-kurser och hitta intressanta föreläsare. Jag är ST-läkare i Allmänmedicin på Husensjö Vårdcentral i Helsingborg. Något av det bästa jag vet är katter, choklad och att diskutera normer och rättigheter.

MIkael Ristovski

PROGRAMANSVARIG

ST-läkare i psykiatri på Hässleholms sjukhus. Tidigare varit med och organiserat AT-Tinget -15. Denna fantastiska erfarenhet ledde mig hit till FSL.

Johanna Gudjonsdottir

ANSVARIG FÖR PR OCH MEDIA

Johanna är ST-läkare i kirurgi på SUS Malmö. Hon var med i organisationskommittén för AT-tinget 2018, och ser mycket fram emot att ta sig an nya utmaningar i arbetet med FSL 2021 - en riktig pangstart på det nya decenniet! Hon tycker om det mesta som är sött: hundvalpar, godis och badvattnet i Åsunden i Östergötland.

Anna Das

PROGRAMANSVARIG

ST läkare inom onkologi i Lund. Har varit med i organisationskommittén för AT-tinget 2017 där jag ansvarade för PR och sociala aktiviteter. Sitter även med i styrelsen för SYLF Mellersta Skåne och älskar att arbeta med arbetsmiljöfrågor. I övrigt är det mat, vin och vänner som gäller.

Axel Nivestam

PROGRAMANSVARIG

ST-läkare i internmedicin på medicinkliniken i Kristianstad. Organiserade AT-tinget 2017. Älskar struktur och att lära mig nya saker vilket jag hoppas ta med mig i arbetet med FSL. Utanför jobbet kopplar jag gärna av med mat och dryck i goda vänners lag.

Isabelle Arctaedius

PROGRAMANSVARIG/ANSVARIG FÖR SOCIALT PROGRAM

Isabelle är ST-läkare i anestesi och intensivvård på IPV SUS Lund. Uppväxten utomlands i Kenya, Belgien och London har gett upphov till en stor nyfikenhet inför nya möten och lärdomar – något som FSL definitivt bjuder på! Fritiden spenderas helst med nära och kära; med motion, resor samt god mat och dryck.

Nicole Gustavsson

ANSVARIG FÖR PR OCH MEDIA

Nicole är ST-läkare i anestesi och intensivvård på SUS Malmö. Har tidigare varit med i organisationskommittén för AT-tinget och är nu med och organiserar FSL för första gången!

Moa Silvemark Junemar

PROGRAMANSVARIG/ANSVARIG FÖR SOCIALT PROGRAM

Läkare på barnkliniken i Helsingborg. Tidigare organiserat AT-tinget 2018 vilket gav mersmak och är nu taggad att arbeta med FSL. Är ledamot i SYLF Östra Skåne. Älskar utmaningar och mitt senaste projekt är att lära mig dansa salsa!

Johan Borg

ANSVARIG FÖR APP

AT-läkare på Helsingborgs Lasarett. Utbildad i Århus, Danmark men återvänt till Sverige efter examen 2018. Deltog i planeringen inför AT-tinget 2019 och hade som främsta uppgift att moderera AT- tingets hemsida och skapa en app. Planeringen inför AT-tinget gav upphov till många nya erfarenheter, kontakter och kompetenser och dessa positiva upplevelser är anledningen till delaktigheten i FSL 2021. Utöver FSL är nästa kommande utmaning att utföra en svensk klassiker under år 20/21.