Om oss 2018-03-31T02:10:20+00:00

OM OSS

Framtidens Specialistläkare arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén, som är engagerade i Region Skånes kurs- och kongressakademi. Merparten av arbetet sker ideellt och kongressen har inget vinstsyfte. Programmet lämnas alltid in till extern LIPUS-granskning och har genomgående fått höga betyg i tidigare skriftliga utvärderingar från deltagarna.

FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.

AllaPR och hemsidaProgramStyrgrupp

Axel Holmbom Larsen

Vetenskaplig ordförande

Vetenskaplig Ordförande för FSL 2018. ST-läkare i Psykiatri / Äldrepsykiatri på Minneskliniken i Malmö. Nyfiken kring allt som hör hjärnan till och har en passion för kultur och kreativt skapande.

Ola Björgell

KONGRESSPRESIDENT FSL

Mannen som är allt från Malmöambassadör och årets eventskåning till regionöverläkare och kongresspresident. Ola kör med två klädstilar, den vita när det är ultraljud och intervention som gäller, och mörk kostym med fluga när det är dags för glitter och glamour. Ola leder och utvecklar undervisning & utbildning lokalt och nationellt, både för läkare samt tvärprofessionellt. Han är Docent vid Lunds Universitet och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapets nämnd. Ola har arrangerat nationella och internationella kurser och kongresser sedan drygt 25 år.

Karin Andersson

KONGRESSEKRETERARE

Karin arbetar som AT- och ST handläggare vid Koncernstab HR, Region Skåne och är FSL:s kongressekreterare. Sedan flera år ingår Karin i det regionala AT-tingets organisationsgrupp. Hon arbetar också med kongressen Stora Likarättsdagen samt är kurssekreterare för flera av Region Skånes specialitetsövergripande lokala ST kurser.

Henrik Bergholtz

PROGRAMANSVARIG

Jag är specialistläkare inom Internmedicin samt Endokrinologi & Diabetologi, på Medicinkliniken i Kristianstad. Här är jag även huvudansvarig för A-HLR-utbildningen. Vidare är jag styrelseledamot i Svensk Internmedicinsk Förening (SIM). Jag har arbetat med FSL sedan 2009 och varit huvudansvarig för PR och sociala programmet sedan FSL 2012.

Daisy Lee

Programansvarig

Medlem i organisationskommittén sedan 2015 och tagit del i arbetet med vetenskapliga programmet till FSL-kongressen 2016. ST-läkare i Radiologi på SUS Malmö och fördjupar sig gärna i röntgenbildernas mysterium. Tycker om organisationsarbetet med en ST-kongress och hoppas på att erbjuda något spännande för alla.

Angelica Brandelius

Programansvarig

Programgruppen FSL 2018. ST-läkare i Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Lund. Disputerade i Lund 2014 inom området luftvägsinflammation. Extraknäcker som gruppträningsinstruktör i Malmö. 

Jonathan Pontén

ANSVARIG FÖR PR OCH MEDIA

ST-läkare i akutsjukvård, varit med i organisationskommittén för AT-tinget och två tidigare FSL. Främst ansvarig för annonser och media.

Kristjan Baldvinsson

ANSVARIG FÖR PR OCH HEMSIDA

Jag gjorde min grundutbildning på Island, AT på SUS Lund och nu inne på mitt andra ST-år inom anestesi och intensivvård. Min resa inom kongressgruppen startade med AT-tinget 2015 och är nu redo för nya utmaningar med FSL 2018.

Viveca Missler Dahlqvist

PROGRAMANSVARIG

Min uppgift i organisationskommittén är bland annat att vidareutveckla våra ST-kurser och hitta intressanta föreläsare. Jag är ST-läkare i Allmänmedicin på Husensjö Vårdcentral i Helsingborg. Något av det bästa jag vet är katter, choklad och att diskutera normer och rättigheter.

Zrinka Raguz

PROGRAMANSVARIG

ST-läkare i Geriatrik vid Helsingborgs Lasarett, för närvarande föräldraledig. Delaktig för andra gången i organisationskommittén för FSL.

MIkael Ristovski

Programansvarig

ST-läkare i psykiatri på Hässleholms sjukhus. Tidigare varit med och organiserat AT-Tinget -15. Denna fantastiska erfarenhet ledde mig hit till FSL.