Läkaren som patient

2020-02-16T13:58:35+00:00 lördag, 15 februari|
Hur gör en läkare som helt plötsligt står på andra sidan? Att som läkare bli sjuk kan skaka om ens tillvaro. Att vara den som sitter i väntrummet i väntan på besked istället för att vara läkaren som sitter på svaren. Och omvänt kan läkaren hamna i en avig situation om patienten också visar sig vara läkare, med egna medicinska kunskaper.
Följ med Pia Dellson, onkolog, psykiater och författare, som diskuterar dessa frågor tillsammans med Jonatan Wistrand, ST-läkare i allmänmedicin, som nyligen disputerat med den uppmärksammade avhandlingen ”läkaren som patient”.

Pia Dellson

Jonatan Wistrand