Kurser

Kurser och intyg

Ett stort antal av deltagarna på kongressen deltar i det stora 3-dagarsprogrammet onsdag till fredag och väljer fritt bland de många parallella föreläsningarna i de olika salarna som är öppna för alla. För de som även känner sig manade att fördjupa sig i ett specifikt ämne finns ett antal separata kurser som man föranmäler sig till.

Vi förslår att Du avsätter tid till att gå fritt bland de många föredrag i det öppna programmet och i utställningen under en eller flera dagar. Här finns mycket kunskap att hämta hem samt nätverkande med kollegor från hela landet. Missa inte den fina möjligheten att välja fritt på plats!

Kurser
Alla ST-kurser omfattar tio lektionstimmar (dubbeltimmar 5 x 90 min) och pågår under flera dagar. En kurs ger separat kursintyg efter ifylld utvärdering. Utöver de sammanhängande kurserna som går tisdag till onsdag (Grupp A), erbjuder vi även två kurser med programpunkter utspridda onsdag, torsdag och fredag (Grupp B). Dessa är öppna för samtliga deltagare och har obegränsat med platser, men föranmälan krävs för att få intyg. Programpunkterna är fristående från varandra och du väljer fritt bland dessa (minst 5 x 90 min).

Observera att kurserna går delvis parallellt, dvs du kan enbart anmäla dig till max en kurs ur Grupp A och en ur Grupp B. Det är dock fullt möjligt att gå både en Grupp A och Grupp B-kurs och på så sätt få 2 ST-kurs-intyg. Övriga kurser (grupp C) riktar sig till specialister eller ST-läkare i senare delen av ST.

Gå till:      KURSBESKRIVNINGAR

Förberedelseuppgifter
Samtliga ST-kurser inkluderar en obligatorisk förberedelseuppgift och kunskapsuppföljning, t ex som multipel choice eller case. Förberedelseuppgifterna publiceras på hemsidan 1 juni och lämnas in senast 1 september.

Intyg
Kongressintyg utfärdas för deltagande i kongressprogrammet onsdag-fredag (tre dagar) samt som kursintyg motsvarande delmål i kursöversikten efter helt genomförd kurs. Ange vid anmälan om du går utbildning enligt ST “ST 2008” eller “ST 2015” för korrekt intyg enligt Socialstyrelsen. Intygen skickas ut via e-post efter kongressen EFTER att du har besvarat den elektroniska utvärderingen.

Stäm av med Din handledare hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett delmål i relation till Din specialitet och Dina kunskapsbehov. Att uppnå delmål innebär oftast att genomföra ett antal olika aktiviteter för att samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, klinisk tjänstgöring/auskultation, deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst, medsittning mm).

ÖVERSIKT

ST 2015ST 2008
Grupp A:DelmålDelmål
Kurs 1 – Försäkringsmedicinb4
Kurs 2 – Handledninga116
Kurs 3 – Palliativ medicinb5
Kurs 4 – Patientsäkerheta4
Kurs 5 – Sjukdomsförebyggande arbeteb2
Kurs 6 – Smittskydd och vårdhygiena3
Kurs 7 – Ledarskapskursa1, a617-18
Grupp B:DelmålDelmål
Kurs A – Etik, mångfald och jämlikheta2
Kurs B – Kommunikationb113-15
KongressdeltagandeDelmålDelmål
Kongressdeltagande onsdag-fredaga1-2, a5, b113-19
Grupp C:
Att handleda handledare
SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av ST
SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av AT

KURSBESKRIVNINGAR

Kurser tisdag-onsdag
Kurser onsdag-torsdag-fredag
Kurser, tisdag-fredag