Kurser 2020-04-16T12:50:19+00:00

KURSER

Vi är glada att även i år ha möjligheten att presentera ett brett utbud av kurser för Sveriges alla ST-läkare liksom fortbildning för alla specialistkollegor. Utöver detta väljer ett stort antal deltagare att enbart satsa på det stora 3-dagars programmet onsdag till fredag där de väljer fritt bland det stora utbudet av parallella föreläsningar, strosar i utställningen eller nätverkar under de sociala kvällsaktiviteterna med kollegor från hela landet. För Dig som känner dig manad att fördjupa Dig i en kurs finner du all viktigt information på denna sida.

ST-kurser

Under kongressen Framtidens Specialistläkare erbjuder vi i år hela nio kurser baserade på de delmål som är gemensamma för majoriteten av specialiteterna, de så kallade A- och B-målen. 

Stäm av med din handledare hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett delmål i relation till Din specialitet, Dina kunskapsbehov och det våra kurser erbjuder. Att uppnå delmål innebär oftast att genomföra ett antal olika aktiviteter för att samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, klinisk tjänstgöring/auskultation, deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst, medsittning mm).


Anmälan till kurserna

Kurser tisdag-onsdag
2-dagarskurs som börjar tisdag (förmiddag eller eftermiddag) och sträcker sig till onsdagen, då kongressen drar igång på riktigt. De består av minst 10 st lektionstimmar á 45 min. Begränsat antal platser finns och flera av kurserna brukar bli fulltecknade, så anmäl dig i god tid då först till kvarn gäller. 

Kurser onsdag-fredag
Utöver ovan sammanhängande kurser erbjuder vi även två kurser med programpunkter utspridda onsdag, torsdag och fredag. Programpunkterna är fristående från varandra och du väljer fritt bland ett stort utbud. Förbered dig genom att läsa i schemat samt bland abstracten vilka programpunkter som ingår och som du är intresserad av. För att få intyg krävs att Du deltagit i och registrerat Din närvaro vid minst fem 90-minuterspass, vilket motsvarar tio lektionstimmar á 45 min. Examinationen består av ett multiple choice test som du gör innan kongressen samt igen i slutet av kongressen, ett så kallat progresstest. Antalet kursplatser är obegränsat, men föranmälan krävs för att få tillgodoräknat det som kurs. 

Observera att kurserna går parallellt, dvs Du kan enbart anmäla Dig till max en tisdag-onsdagskurs och en onsdags-fredagskurs. Det är dock fullt möjligt att kombinera en från varje grupp och på så sätt få som mest 2 ST-kurs-intyg (du missar då möjligheten att välja enstaka programpunkter på onsdagen från onsdag-fredagskursen men eftersom det finns många att välja bland övriga dagar kan du ändå få ihop tillräckligt antal programpunkter).


Intyg
För godkänd ST-kurs krävs:

* Föranmälan
* Genomförd obligatorisk förberedelseuppgift
* Full närvaro
* Aktivt deltagande i diskussioner och examinerande kursmoment
* Besvarad elektronisk utvärdering

Observera att Du INNAN kongressen behöver göra en förberedelseuppgift till Din/a kurs/er. Dessa publiceras 1 juni och ska vara inskickade senast 28/8. Håll utkik på din mail och hemsidan. Beroende på kurs kan de bestå av exempelvis inläsningsmaterial, skrivande av en fallpresentation, webbutbildningar eller multiple choice-test. Syftet är att du redan innan din/dina kurser ska ha börjat fundera och förbereda dig på ämnet så att du kan få ut ännu mer av din kurs. 

Deltagande i kongressen som helhet (med eller utan kurs) ger ett separat allmänt intyg. 

Intyg för genomförd kurs skickas ut EFTER att du har besvarat de elektroniska utvärderingarna. Dessa skickas ut via e-post efter kongressen. Varje kurs och kongressen som helhet utvärderas separat, dvs du kommer att behöva besvara både en allmän utvärdering för kongressen OCH utvärdering/ar för vardera kurs. 

Om du har några frågor gällande anmälan, registrering eller utvärdering kontakta Ludwig Berglund på MKON via [email protected]

Översikt

ST 2015 ST 2008
Kurser tisdag-onsdag Delmål Delmål
Handledning a1 16
Ledarskapskurs* a1, a6 17, 18
Smittskydd & Vårdhygien a3
Patientsäkerhet & Systematiskt kvalitetsarbete a4  
Läkemedel – Klinisk farmakologi b3
Försäkringsmedicin* b4  
Palliativ medicin b5
Kurser onsdag-fredag Delmål Delmål
Kommunikation b1 13-15 
Sjukdomsförebyggande arbete* b2

*Tre kurser (Ledarskap, Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete) arrangeras även digital under hösten 2020 samt dessutom på plats under FSL 2021 tillsammans med övriga enligt tabellen ovan.

Kursbeskrivningar

“Hjälp! Jag ska bli handledare.”

Vad innebär det att vara handledare och hur gör man egentligen? Vi kommer att handleda dig och tillsammans med övriga deltagare försöka ge dig svar på dessa frågor!

Motsvarar kurs i delmål a1 enligt ST 2015 respektive delmål 16 enligt ST 2008.

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra måste man först kunna leda sig själv samt veta vad som gäller. Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso-sjukvårdens organisation, styrning och regelverk.

Motsvarar kurs i delmål a1, a6 enligt ST 2015 respektive delmål 17-18 enligt ST 2008.

Här lär du dig allt från lagar och regler relaterade till smittskydd och smittspårning, till handfasta råd kring vårdrelaterade infektioner och hur du bäst hanterar de viktigaste smittsamma sjukdomarna för att förebygga spridning i vården och samhället i stort. 

Motsvarar kurs i delmål a3 enligt ST 2015.

Vilken koppling finns mellan patientsäkerhet och kvalitet och hur går vi från rapportering av risker och händelser i vården till verklig förändring? Bli inspirerad genom en mix av teori, praktisk övning och goda exempel som ger dig konkreta verktyg för att förbättra det dagliga patientsäkerhetsarbetet på din arbetsplats.

Motsvarar kurs i delmål a4 enligt ST 2015.

”Rätt medicin till rätt patient och till rätt dos”. Men hur bedömer vi vilka läkemedel vi ska använda? Hur kan vi veta hur “Gunnels” 14 olika läkemedel fungerar tillsammans och med Gunnel? Hur kan vi kritiskt granska all information om olika studier som vi översköljs av och hur påverkas egentligen miljön.

Motsvarar kurs i delmål b3 enligt ST 2015.

Sjukskrivning är ibland okomplicerad men ibland mer resurskrävande och med frågetecken hur den bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. Ofta involveras då flera aktörer, både inom och utanför sjukvården varav vi i denna kurs samlat många av dessa för att vrida och vända på frågorna.

Motsvarar kurs i delmål b4 enligt ST 2015.

Det palliativa förhållningssättet innebär en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Lär dig att identifiera behov av palliativ vård i livets slutskede, behandlingsbegränsningar, brytpunktssamtal, etiska dilemman och mycket mer. 

Motsvarar kurs i delmål b5 enligt ST 2015 samt Svensk förening för palliativ medicins rekommendationer.

Att kunna anpassa sin kommunikation till omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Vi gör djupdykningar i patientmötena som kräver det lilla extra såsom patienter med nedsatt kommunikativ förmåga, diskuterar hur man kan få patienter att acceptera en förändrad livssituation, förmedla svåra besked eller hantera konflikter. 

Denna kurs består av fristående programpunkter utspridda onsdag, torsdag och fredag. Du väljer själv från utbudet vilka föreläsningar du tycker verkar mest intressanta. 

Motsvarar kurs i delmål b1 enligt ST 2015 respektive 13-15 enligt ST 2008.

“Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre!” Genom denna kurs får du kunskapen, praktiska råd och de kliniska verktygen du behöver i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos dina patienter. 

Denna kurs består av fristående programpunkter utspridda onsdag, torsdag och fredag. Du väljer själv från utbudet vilka föreläsningar du tycker verkar mest intressanta.

Motsvarar kurs i delmål b2 enligt ST 2015.

Info kommer inom kort 

Info kommer inom kort