Kurser 2020-02-02T16:28:23+00:00

Följande kurser kommer att erbjudas under FSL 2020. Mer information kommer inom kort. Du anmäler dig till kurserna i samband med din kongressanmälan. OBS! Antalet platser på varje kurs är begränsat.

ST 2015 ST 2008
Kurser FSL 2020 Delmål Delmål
Handledning  a1 16
Ledarskap a1, a6 17, 18
Smittskydd och vårdhygien a3
Patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete a4  
Kommunikation b1 13-15 
Sjukdomsförebyggande arbete  b2  
Läkemedel – Klinisk farmakologi  b3  
Försäkringsmedicin b4
Palliativ medicin b5